Vũ điệu tử thần lol

     

Nội trên DUY NHẤT: 30% tiếp giáp thương nhận phải sẽ được tính như gần kề thương gây nên bởi hiệu ứng bị ra máu trong 3 giây.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*
*


Chuyên mục: Làng Game Việt