Ví dụ về bảo lãnh ngân hàng

     
Email chủ đề này
*
LinkBack Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ đề này
*
In chủ đề này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề kế tiếp
*
maiphuong0705

*

Bảo lãnh ngân hàng là một trong các hình thức cấp tín dụng phổ biến. Tuy nhiên, nó cũng cần phải tuân thủ những quy chế pháp lý riêng. Bảo lãnh ngân hàng có các loại chính sau đây:

Bảo lãnh vay vốn: là hình thức bảo lãnh do tổ chức tín dụng phát hành một chứng thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh (bên cho vay, thường là một tổ chức tín dụng khác), về việc cam kết trả nợ thay cho người được bảo lãnh (là khách hàng của tổ chức tín dụng) trong trường hợp người được bảo lãnh không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, đúng hạn theo quy định cuả hợp đồng vay vốn ký kết giữa người được bảo lãnh (bên vay) và người nhận bảo lãnh (bên cho vay).

Bạn đang xem: Ví dụ về bảo lãnh ngân hàng

Ví dụ: Doanh nghiệp A vay tiền của tổ chức tín dụng B. Để đảm bảo doanh nghiệp A sẽ thanh toán nợ và lãi đúng hạn thì tổ chức tín dụng C sẽ cấp chứng thư bảo lãnh doanh nghiệp A trong đó cam kết với tổ chức tín dụng B rằng sẽ đứng ra trả nợ thay cho A nếu A không được nợ hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Bảo lãnh dự thầu: là hình thức bảo lãnh do tổ chức tín dụng phát hành một chứng thư bảo lãnh cho bên mời thầu để đảm bảo nghĩa vụ của người dự thầu khi người dự thầu trúng thầu. Mục đích của bảo lãnh dự thầu là đảm bảo cho việc người dự thầu kông rút lui, không ký hợp đồng hay thay đổi ý định khi đã trúng thầu. Nếu người dự thầu đã trúng thầu nhưng không ký hợp đồng hay sau đó không thực hiện hợp đồng, thì bên mời thầu (bên thụ hưởng) sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng thanh toán khoản tiền quy định trong chứng thư bảo lãnh để trang trải chi phí đấu thầu, thiệt hại do chậm trễ thực hiện tiến độ thầu hoặc chi phí để tổ chức lại một cuộc đấu thầu khác. Bảo lãnh dự thầu thường có giá trị từ 1-5% giá trị hợp đồng đấu thầu. Như vậy, bảo lãnh dự thầu là hình thức bảo lãnh nhằm tránh tình trạng bên đấu thầu trúng thầu nhưng không thực hiện hợp đồng. Như vậy, bảo lãnh dự thầu là hình thức bảo lãnh nhằm nhằm tránh tìn trạng bên đấu thầu trúng thầu nhưng không thực hiện hợp đồng chứ không phaỉ bảo lãnh cho khả năng thực hiện hợp đồng khi trúng thầu.

Xem thêm: Giấy Uỷ Quyền Cá Nhân - Hướng Dẫn Cách Viết Giấy Ủy Quyền

Ví dụ: Công ty A tham dự cuộc đấu thầu xây dựng công trình B. Để đảm bảo công ty A không bỏ cuộc sau khi đã trúng thầu, tổ chức tín dụng C cấp một chứng thư bảo lãnh dự thầu cho công ty A trong đó cam kết A sẽ thực hiện công trình sau khi trúng thầu. Nếu A không thực hiện thì tổ chức tín dụng bảo lãnh sẽ trả toàn bộ chi phí cho bên tổ chức đấu thầu.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là loại hình bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành chứng thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng hợp đồng đã ký kết.


Chuyên mục: