Tỷ lệ thất nghiệp ở việt nam 2017

     

(duanromanplaza.vn) - Theo Tổng cục Thống kê, tình hình lao động việc làm trong cả nước Quý I năm 2017 nhìn chung khá ổn định, tỷ lệ thất nghiệp của cả nước ta giảm nhẹ và tăng tỷ lệ người lao động qua đào tạo. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng của thị trường lao động khi tỷ lệ người lao động được đào tạo ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng số lao động có việc làm.

Bạn đang xem: Tỷ lệ thất nghiệp ở việt nam 2017


Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tình hình lao động việc làm trong Quý I năm 2017 được xem là ổn định, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Lao động trong các ngành có sự chuyển dịch rõ, tỷ lệ lao động trong các ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản giảm mạnh, lao động trong các ngành Công nghiệp, Xây dựng và Dịch vụ đều tăng, tăng mạnh nhất là ngành Dịch vụ.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ, tăng tỷ lệ người lao động qua đào tạo

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước Quý I năm 2017 ước tính là 54,51 triệu người, giảm 48,1 nghìn người so với Quý IV năm 2016. Sự sụt giảm nhẹ về lực lượng lao động trong Quý I là xu hướng thường thấy của những năm gần đây. Lý do chính là vì Quý I là dịp nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc và cũng là thời gian có lễ hội khắp nơi trên cả nước. Người dân có thói quen nghỉ ngơi, tham gia lễ hội nên nhu cầu làm việc và tìm kiếm việc làm trong dân cư giảm nhẹ.

Trong đó, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính là 53,37 triệu người, khu vực thành thị chiếm 32,8%; khu vực nông thôn chiếm 67,2% tổng số người có việc làm trên toàn quốc; lao động nữ chiếm 48,5% tổng số người có việc làm. So với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm tăng 84,6 nghìn người, tương đương khoảng 0,2%. Trong tổng số người có việc làm có 609,3 nghìn người (chiếm 1,14%) có việc làm tạm thời và đang tìm kiếm một công việc khác.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động Quý I năm nay là 47,89 triệu người, giảm 158,8 nghìn người, lao động ở khu vực thành thị là 16,28 triệu người, chiếm 34%; lao động nữ là 22,08 triệu người, chiếm 46,1% tổng số lao động trong độ tuổi cả nước. 

Riêng số lao động có việc làm trong độ tuổi lao động chiếm 46,79 triệu người, giảm 147,8 nghìn người so với Quý trước. Trong đó, tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động khu vực thành thị là 33,7%; khu vực nông thôn là 66,3%; lao động nam là 53,8%; lao động nữ là 46,2%. Trong tổng số người có việc làm trong độ tuổi lao động có khoảng 607,5 nghìn người (chiếm 1,3%) có công việc tạm thời và đang tìm kiếm một công việc khác.


*
*
*
*


Đặc biệt, lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “Sơ cấp nghề” trở lên ước tính 11,58 triệu người, chiếm 21,7% số lao động có việc làm trong toàn quốc. So với Quý trước, số người có việc làm đã qua đào tạo tăng 366,9 nghìn người. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng của thị trường lao động khi tỷ lệ người lao động được đào tạo ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng số lao động có việc làm.

Xem thêm: Tuyển Flc Thanh Hóa Tuyển Dụng 2021, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Flc Tại Thanh Hóa

Số người thất nghiệp Quý I năm nay ước tính là 1,14 triệu người, tăng 20,2 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 16,2 nghìn người so với Quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung Quý I năm nay là 2,08%, so với Quý trước tỷ lệ thất nghiệp chung giảm nhẹ. Nếu chỉ tính riêng tỷ lệ thanh niên thất nghiệp độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi chiếm 50,4% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cả nước là 6,96%, cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. So với quý trước, tỷ lệ này giảm 0,3 điểm phần trăm.

Tăng tỷ lệ lao động trong các ngành Công nghiệp, Xây dựng và Dịch vụ

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp của cả nước trong Quý I năm nay là 55,5%, giảm nhẹ 0,7 điểm phần trăm so với Quý trước và 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn rất nhiều so với của thành thị, tương ứng là 63,0% và 47,2%.

Còn đối với lao động tham gia vào khu vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Quý I ước tính là 21,67 triệu người, chiếm 40,6% lao động đang làm việc của toàn quốc; khu vực Công nghiệp và Xây dựng là 13,61 triệu người, chiếm 25,5% và khu vực Dịch vụ là 18,09 triệu người, chiếm 33,9%.

So với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng lao động trong ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản của kỳ này giảm 1,7 điểm phần trăm, tỷ trọng lao động trong ngành Công nghiệp và Xây dựng tăng 1,1 điểm phần trăm và ngành Dịch vụ tăng 0,7 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân hàng tháng trong Quý I/2017 của lao động làm công ăn lương là 5,58 triệu đồng, tăng 412 nghìn đồng so với quý trước, tăng 415 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước do chính sách điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đổi với cán bộ, công chức, việc chức, lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2016./.


Chuyên mục: