Tướng tháp thí luyện ngụy

     

khi thành chủ buộc phải đạt phong cách 75 trở lên, hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động mở Tháp Thí Luyện.

Bạn đang xem: Tướng tháp thí luyện ngụy

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, những thành chủ ban đầu chọn tầng để vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng sẽ vượt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Định Vị Trên Iphone 6, Bật Tắt Định Vị Trên Điện Thoại

3: Số Thí Luyện Lệnh còn sót lại (mỗi lần thừa yêu cầu 3 Thí Luyện Lệnh, hoàn toàn có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng phương pháp đánh Quân Đoàn trong những Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng chuẩn bị vượt: các thành công ty nên tìm hiểu thêm trước rồi thu xếp đội hình khắc chế và kìm hãm để thừa tháp một cách dễ dàng nhất.

*

Đây là danh sách toàn thể các võ tướng nhận thấy từ Tháp Thí Luyện nước Ngụy.

Số tầng Tướng năng lực Chức Hồn tướng nằm trong tính cực hiếm tăng trưởng (sau những lần chuyển sinh) chỉ huy Võ Trí lãnh đạo Võ Trí
5 Tào Hưu Liên Kích Nguyên soái 100 79 81 43 2.1 2.3 1.2
10 Xa Trụ Uy Phong Chiến tướng 400 81 71 43 2.6 2.7 1.6
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Hí Chỉ Tài Hải Tiếu Trí tướng 1.500 65 57 88 1.8 1.8 3
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Hạ Hầu Bá Tật Xung Cấm quân 3.000 79 85 77 2.1 2.1 1.9
20 Phan Phụng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thư Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Mao Giới Khích Lệ Quân sư 9.000 68 47 72 2 1.8 2.3
33 Tuân Du Địa Liệt Trí tướng 11.500 70 54 94 2.2 2 2.8
38 Hắc Chiêu Lôi Tiễn Thống lĩnh 13.000 85 84 84 2.5 2.4 2
43 Bàng Đức Nghịch Tập Tiên phong 15.000 78 94 72 2.7 2.5 2
48 Hứa Chữ Cuồng Bạo Cấm quân 18.000 76 96 40 2.6 3 1.8
53 Cồ Hủ Hư Vô Quân sư 22.000 81 53 97 2.2 2.1 2.8
58 Từ Hoảng Man Ngưu Tiên phong 28.000 84 91 71 2.3 2.8 1.9
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Trương Cáp Đan Kỵ Hùng sư 48.000 89 90 74 2.5 2.6 2
68 Tuân Úc Tử Điên Quân sư 60.000 78 58 96 2.4 2.1 3
73 Hạ Hầu Uyên Phá Quân Chiến tướng 80.000 91 92 55 2.66 2.4 2.1
78 Trương Liêu Hổ Xung Tiên phong 100.000 94 90 83 2.5 2.7 2.1
83 Quách Gia Viêm Lôi Quân sư 120.000 88 58 98 2.4 2.1 3.7


Chuyên mục: Làng Game Việt