Thông tư số 07/2014

     

Thông tư 07/2014/TT-BYT là thông tư luật pháp nội dung nguyên tắc ứng xử của công chức, viên chức, tín đồ lao động làm việc tại những cơ sở y tế và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan. Thông tư 07/2014/TT-BYT áp dụng so với công chức, viên chức và fan lao động thao tác tại các cơ sở y tế trong việt nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế.

Bạn đang xem: Thông tư số 07/2014

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download_thong-tu-04_2014_tt_byt.jpg?fit=300%2C197&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download_thong-tu-04_2014_tt_byt.jpg?fit=599%2C393&ssl=1" decoding="async" class="size-full wp-image-2085" src="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download_thong-tu-04_2014_tt_byt.jpg?resize=599%2C393" alt="download thong tu 04 năm trước tt byt" width="599" height="393" title="Thông tứ 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử của nhân viên cấp dưới y tế 1" data-recalc-dims="1">Thông bốn 07/2014/TT-BYT nguyên tắc nội dung nguyên tắc ứng xử của công chức, viên chức, bạn lao động thao tác làm việc tại các cơ sở y tế.Tóm tắt câu chữ Thông tư 07/2014/TT-BYT:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này qui định nội dung nguyên tắc ứng xử của công chức, viên chức, fan lao động làm việc tại các cơ sở y tế và trách nhiệm tổ chức tiến hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng đối với:

Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại những cơ sở y tế trong toàn quốc (sau phía trên gọi chung là công chức, viên chức y tế).Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tiến hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế.

Chương II

NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ

Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế lúc thi hành công vụ, trách nhiệm được giao

1. Những việc phải làm:

a) Thực hiện nghiêm túc các pháp luật của quy định về nghĩa vụ của công chức, viên chức;

b) tất cả đạo đức, nhân giải pháp và lối sống lành mạnh, trong sạch của người y sĩ theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

c) tất cả ý thức tổ chức kỷ luật; triển khai đúng quá trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc của ngành, của đơn vị;

d) học tập tập liên tiếp nhằm cải thiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kĩ năng giao tiếp, ứng xử;

đ) Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao; nhà động, chịu trách nhiệm trong công việc;

e) Đóng góp chủ kiến trong hoạt động, quản lý của đơn vị chức năng nhằm bảo đảm thực hiện nay công vụ, trọng trách được giao đạt hiệu quả;

g) duy trì uy tín, danh dự cho đối kháng vị, cho chỉ huy và đồng nghiệp;

h) khoác trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức đúng quy định; đeo phù hiệu của các nghành nghề đã được luật pháp quy định (nếu có).

Xem thêm: Sang Quán Ở Thủ Đức, Vị Trí Đẹp Tháng 05/2021, Sang Quán Cafe Tại Quận Thủ Đức

2. Những vấn đề không được làm:

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác quá trình hoặc trách nhiệm được giao;

b) lạm dụng quá chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao và lừng danh của cơ quan, đơn vị chức năng để giải quyết quá trình cá nhân; tự tôn vinh vai trò của bạn dạng thân nhằm vụ lợi;

c) riêng biệt đối xử về dân tộc, nam nữ, những thành phần thôn hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới đa số hình thức.

Điều 4. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp

1. Những việc phải làm:

a) Trung thực, chân thành, đoàn kết, có ý thức hợp tác, share trách nhiệm, trợ giúp lẫn nhau;

b) từ phê bình và phê bình khách quan, nghiêm túc, trực tiếp thắn, mang tính xây dựng;

c) Tôn trọng cùng lắng nghe chủ ý của đồng nghiệp; phối hợp, bàn bạc kinh nghiệm, học tập hỏi lẫn nhau trong thực hành công vụ, trách nhiệm được giao;

d) Phát hiện nay công chức, viên chức trong solo vị thực hiện không nghiêm túc các nguyên lý của luật pháp về nhiệm vụ của công chức, viên chức với phản ánh mang đến cấp gồm thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá thể về phần nhiều phản ánh đó.

2. Những việc không được làm:

a) Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của chính mình cho đồng nghiệp;

b) Bè phái, chia rẽ nội bộ, tổng thể địa phương.

… Mời Quý chúng ta đọc tải về file để tiện theo dõi cùng sử dụng:

*
" data-image-caption="download-thong tu 07_2017_byt_doc

" data-medium-file="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download-thong-tu-07_2017_byt_doc.png?fit=300%2C55&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download-thong-tu-07_2017_byt_doc.png?fit=321%2C59&ssl=1" decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-2081 size-full" src="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download-thong-tu-07_2017_byt_doc.png?resize=321%2C59" alt="download-thong tu 07_2017_byt_doc" width="321" height="59" title="Thông tư 07/2014/TT-BYT về phép tắc ứng xử của nhân viên y tế 2" data-recalc-dims="1">Thông bốn 07/2014/TT-BYT – Định dạng tệp tin DOC
*
" data-image-caption="download-thong tu 07_2017_byt_pdf

" data-medium-file="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download-thong-tu-07_2017_byt_pdf.png?fit=300%2C55&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download-thong-tu-07_2017_byt_pdf.png?fit=321%2C59&ssl=1" decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-2080 size-full" src="https://i0.wp.com/duanromanplaza.vn/wp-content/uploads/download-thong-tu-07_2017_byt_pdf.png?resize=321%2C59" alt="download-thong tu 07_2017_byt_pdf" width="321" height="59" title="Thông tứ 07/2014/TT-BYT về luật lệ ứng xử của nhân viên cấp dưới y tế 3" data-recalc-dims="1">Thông tư 07/2014/TT-BYT – Định dạng file PDF

Chuyên mục: Làng Game Việt