Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG-------Số: 23/2019/TT-BTNMTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019THÔNG TƯQUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC, NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỈ LỆ 1:2" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG-------Số: 23/2019/TT-BTNMTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019THÔNG TƯQUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC, NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỈ LỆ 1:2" />

Thông tư 23 bộ tài nguyên và môi trường

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ dùng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản duanromanplaza.vn giới và ĐK sử dụng Phần mượt tra cứu vãn văn uống bản.

Bạn đang xem: Thông tư 23 bộ tài nguyên và môi trường

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG-------

Số: 23/2019/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc---------------

Hà Thành, ngày 25 mon 12 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC, NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỈ LỆ 1:2000 VÀ 1:5.000

Căn cứ Luật Đo đạc cùng phiên bản đồ gia dụng ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CPhường ngày 13 mon 3 năm 2019 của Chính tủ giải pháp chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Căn cđọng Nghị định số 36/2017/NĐ-CPhường ngày 04 tháng 4 phái nam 2017 của Chính phủ giải pháp tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ Tài nguyên với Môi trường;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ dùng và tin tức địa lý cả nước, Vụ trưởng Vụ Pháp dụng và Vụ trưởng Vụ Khoa học cùng Công nghệ;

Sở trưởng Sở Tài nguyên với Môi trường phát hành Thông tứ nguyên tắc chuyên môn về quy mô cấu trúc, nội dung cơ sở tài liệu nền địa lý quốc gia tỉ trọng 1:2 ngàn cùng 1:5.000.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này biện pháp nghệ thuật về mô hình cấu tạo, văn bản cơ sở tài liệu nền địa lý đất nước tỉ lệ 1:2.000 với 1:5.000.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng so với các cơ sở, tổ chức, cá thể liên quan đến những vận động phát hành, vận hành, update, lưu trữ, cung ứng, thực hiện quy mô cấu tạo, ngôn từ các đại lý tài liệu nền địa lý non sông tỉ lệ thành phần 1:2 ngàn với 1:5.000.

Điều 3. Giải mê thích trường đoản cú ngữ cùng chữ viết tắt

Trong thông tư này, những từ ngữ tiếp sau đây được hiểu nhỏng sau:

1. GML (Geography Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu địa lý không ngừng mở rộng dùng vào khuôn thức thảo luận dữ liệu nền địa lý nước nhà.

2. GDB (Geodatabase) là 1 trong định dạng tàng trữ tài liệu của cửa hàng dữ liệu nền địa lý quốc gia.

3. SHP (Shape file) là một format tàng trữ tài liệu của các đại lý dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Điều 4. Các yêu cầu kỹ thuật về quy mô cấu tạo, ngôn từ các đại lý dữ liệu nền địa lý tổ quốc tỉ lệ 1:2000 cùng 1:5.000

Các thưởng thức kỹ thuật về mô hình kết cấu, văn bản đại lý dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000 và 1:5.000 bao hàm kinh nghiệm về quy mô cấu tạo, nội dung; tận hưởng thu dấn tài liệu chi tiết mang đến mô hình kết cấu và văn bản sẽ thiết kế; thử dùng về unique tài liệu được thu nhận trong mô hình cấu trúc; yêu thương câu trình diễn dữ liệu bên dưới dạng thứ họa; ví dụ theo đúng các nguyên tắc sau đây:

1. Hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian thực hiện theo Quy chuẩn nghệ thuật quốc gia về chuẩn chỉnh công bố địa lý các đại lý phát hành đương nhiên Thông bốn số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Sở trưởng Bộ Tài nguim và Môi trường (QCVN42:2012/BTNMT); Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày trăng tròn mon 6 năm 2001 của Tổng viên trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Sở Tài ngulặng và Môi trường) về phía dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

2. Quy định về mô hình cấu trúc với văn bản cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ thành phần 1:2000 cùng 1:5.000, tiến hành theo Phụ lục số 1 ban hành dĩ nhiên Thông tứ này.

3. Quy định về thu dìm tài liệu nền địa lý giang sơn tỉ trọng 1:2000 và 1:5.000, triển khai theo Prúc lục số 2 ban hành cố nhiên Thông tư này.

4. Quy định về unique đại lý tài liệu nền địa lý giang sơn tỉ lệ thành phần 1:2000 với 1:5.000, tiến hành theo Phú lục số 3 ban hành tất nhiên Thông bốn này.

5. Quy định về trình diễn đại lý tài liệu nền địa lý đất nước tỉ lệ 1:2000 với 1:5.000, thực hiện theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 5. Siêu tài liệu của cửa hàng dữ liệu nền địa lý nước nhà xác suất 1:2 ngàn và 1:5.000

Siêu dữ liệu của đại lý tài liệu nền địa lý non sông phần trăm 1:2000 và 1:5.000 thực hiện theo chính sách về cực kỳ dữ liệu tại Phụ lục 8 của QCtoàn quốc 42:2012/BTNMT.

Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Kỷ Tỵ Nam Mạng, Xem Bói Tử Vi 2017 Kỷ Tỵ Nam Mạng Sinh Năm 1989

Điều 6. Định dạng dữ liệu

1. Cửa hàng tài liệu nền địa lý tổ quốc Tỷ Lệ 1:2000 và 1:5.000 yêu cầu được xây dựng, quản lý, update, lưu trữ, hỗ trợ làm việc định hình GML và những định hình bổ sung GDB, SHP..

2. Quy định về định hình GML

a) Tên định dạng: GML v3.3

b) Ngôn ngữ: vi (Việt Nam).

c) Bảng mã cam kết tự: 004 - UTF8.

3. Quy định về định hình GDB

a) Tên định dạng: GDB - ESRI™.

b) Ngôn ngữ: vi (Việt Nam).

c) Bảng mã cam kết tự: 004 - UTF8.

4. Quy định về format SHP

a) Tên định dạng: Shape - ESRI™.

b) Ngôn ngữ: vi (Việt Nam).

c) Bảng mã cam kết tự: 004 - UTF8.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông bốn này còn có hiệu lực thi hành từ ngày 10 mon 0hai năm 20trăng tròn. Thông tứ này thay thế Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Sở trưởng Sở Tài nguyên và Môi ngôi trường dụng cụ nghệ thuật về quy mô cấu tạo, ngôn từ các đại lý tài liệu nền địa lý tỉ lệ thành phần 1:2.000 với 1:5.000.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Bộ, cơ quan ngang Sở, ban ngành ở trong nhà nước, Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng những ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể gồm liên quan Chịu đựng trách rưới nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quy trình thực hiện, nếu như có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài ngulặng và Môi trường để chăm chú, quyết định./.

Xem thêm: Cách Làm Thác Nước Mini - Cách Làm Đài Phun Nước Mini Để Bàn

Nơi nhận:- Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, phòng ban ngang cỗ, phòng ban ở trong Chính phủ;- Viện Kiểm tiếp giáp dân chúng buổi tối cao;- Tòa án quần chúng. # tối cao;- Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thị thành trực trực thuộc trung ương;- Cục khám nghiệm vnạp năng lượng bản QPPL - Sở Tư pháp;- Sở trưởng, các Thứ đọng trưởng Sở TN&MT;- Ssống TN&MT những tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương;- Công báo; Cổng ban bố năng lượng điện tử Chính phủ;- Các đơn vị chức năng trực ở trong Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT;- Lưu: VT, PC, KHCN, ĐĐBĐVN.


Chuyên mục: Bất động sản