Tam muội chân hỏa là gì

     
Trong phim Tây du ký tất cả kể chuyện lúc Tôn ngộ không chiến đấu với Hồng hài nhi, nếu luận về võ công thì hồng hài nhi nhát xa tôn ngộ không chỉ có có điều là y có ngọn lửa tam muội chân hỏa khôn xiết dữ.Khi xung trận, y xuất kho mấy cái xe gọi là xe pháo dẫn hỏa, rồi y từ thụi mấy loại vào mũi, đoạn này đáng suy ngẫm nhe.Tại sao y cần thụi vào mũi thì mới phụt ra lửa?Mà sao không chiếu lệ như các vị Tiên khác?Ấy là chính vì mũi là hình nhẵn củangọc hành, mà gồm thụi vào thì nó mới sưng lên cơ mà phun lửa