Tải tờ khai thuế gtgt đã nộp

     
Bài viết này trình làng chức năngTra cứutrên hệ thốngthuedientu.gdt.gov.vn cùng khuyên bảo phương pháp "Tra cứu vớt tờ knhị tuyệt thông báo nộp thuế ...", chi tiết như sau:Mục 1/Giới thiệu tính năng "Tra cứu"Mục 2/ Hướng dẫn thao tác làm việc "Tra cứuthông báo nộp thuế"Mục 3/ Hướng dẫn thao tác "Tra cứuthông báo knhì thuế"Mục 4/ Hướng dẫn làm việc "Tra cứu tờ khai"

Mục 1: Giới thiệu chức năng

Cho phnghiền NNT hoàn toàn có thể tra cứu vãn các hồ sơ knhì thuế sẽ gửi cho CQT, các thông báo cách xử trí kết quả của những hồ sơ khai, nộp thuế. Bên cạnh đó hệ thống cung ứng thêm Tra cứu vãn số thuế đề nghị nộp (Số thuế nên nộp, số nộp vượt, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu vãn biết tin nhiệm vụ thuế (Số thuế gây ra theo tờ knhì, Số thuế gây ra theo hội chứng từ nộp thuế, Số thuế tạo nên theo các đưa ra quyết định ấn định từ bỏ Cơ quan liêu Thuế)

Mục 2:Thông báo nộp thuế

Cho phxay người sử dụng tra cứu tất cả thông tin liên quan cho tới nộp thuế với chuyển đổi đọc tin tài khoản được gửi mang lại NNT bên trên khối hệ thống.

Bạn đang xem: Tải tờ khai thuế gtgt đã nộp

Cách 1:NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo nộp thuế

Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu vãn thông báo.

*

Cách 2:Nhập thông tin tra cứu vớt thông tin.

- Mã giao dịch: Quý khách hàng rất có thể ko nhập phần này.

- Cơ quan thông báo: bao hàm Cơ quan thuế hoặc ngân hàng

- Loại thông báo: bao gồm các một số loại thông báo hiện có bên trên hệ thống

- Ngày thông tin từ bỏ ngày: khối hệ thống auto hiển thị ngày hiện thời với không được để trống

- Ngày thông tin mang lại ngày: hệ thống hiển thị auto ngày ngày nay cùng ko được để trống

*Lưu ý:

- Từ ngày có giá trị bé dại hơn hoặc bằng Đến ngày.

Cách 3:Nhấn “Tra cứu”.

- Hệ thống tiến hành truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

*

- Nhấn “chi tiết”: Hệ thống hiển thị cụ thể thông tin.

- Nhấn “In thông báo”: cho phép NNT in chi tiết thông tin.

- Nhấn “xoay lại”: hệ thống đóng góp screen coi chi tiết thông báo.

- Nhấn “Tải về

- Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình hiển thị chất nhận được NNT lưu lại file thông báo dạng XML về máy tính xách tay.

- NNT chọn thỏng mục lưu giữ tệp tin và thực hiện lưu giữ tệp tin.

Mục 3: Thông báo knhị thuếCho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới khai thuế được gửi cho NNT trên khối hệ thống.

Bước 1:NNT chọn thực đơn “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo knhì thuế

*

Cách 2:Nhập lên tiếng tra cứu vớt thông tin.

- Mã giao dịch:

- Loại thông báo: bao hàm các nhiều loại thông báo hiện đang có bên trên hệ thống

- Ngày thông báo từ ngày:

- Ngày thông tin mang đến ngày:

Cách 3:Nhấn “Tra cứu”.

- Hệ thống thuedientu thực hiện truy hỏi vấn tài liệu theo điều kiện tra cứu vớt với hiển thị hiệu quả lên lưới dữ liệu:

*

- Nhấn “Tải về

- Hệ thống hiển thị màn hình được cho phép NNT lưu lại tệp tin thông báo dạng XML về máy vi tính.

Xem thêm:

- NNT chọn thư mục giữ tệp tin cùng tiến hành lưu tệp tin.

Mục4:Tra cứu vớt tờ khai

- Cho phép người sử dụng tra cứu vớt toàn bộ các tờ khai tương quan tới khai thuế được gửi đến NNT bên trên hệ thống.

Bước 1:NNT chọn thực đơn “Tra cứu”, kế tiếp lựa chọn tiếp “Tờ khai

- Hệ thống thuedientuhiển thị màn hình Tờ khai

*

Cách 2:Nhập công bố tra cứu vãn thông báo.

- Tờ khai: bao hàm những tờ khai tất cả bên trên hệ thống

- Mã giao dịch:

- Ngày ngày nộp trường đoản cú ngày:

- Ngày ngày nộp cho ngày:

Cách 3:Nhấn “Tra cứu”.

- Hệ thống thực hiện truy tìm vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu vớt với hiển thị công dụng lên lưới dữ liệu:

*

=>Nhấn “Tải về

- Hệ thống thuedientu hiển thị screen được cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính xách tay.

- NNT lựa chọn thư mục giữ file cùng triển khai giữ file.

=> Nhấn “ Thông báo

- Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thông tin Mục 1, Mục 2 liên quan tới tờ khai.

*

Cho phép NNT tải thông tin về máy tính xách tay.

=> Nhấn “Gửi phụ lục

- Đối với những tờ khai được kèm theo prúc lục, khối hệ thống cung ứng NNT đi kèm phú lục.

*

- NNT lựa chọn “Chọn tệp tờ khai” mnghỉ ngơi tệp tin upload.

- Chọn “Ký năng lượng điện tử” khối hệ thống hiển thị cửa sổ đòi hỏi nhập mã PIN.

- NNT nhập đúng mã PIN chữ cam kết số cùng lựa chọn nút “Chấp nhận”, khối hệ thống báo ký năng lượng điện tử thành công.

*

- Chọn “Nộp tờ khai” để gửi phú lục cho tới cơ sở thuế, hệ thống hiển thị list prúc lục vẫn gửi thành công xuất sắc.

Quý khách hoàn toàn có thể coi những chỉ dẫn thực hiện các mục công dụng khác trên thuedientu.gdt.gov.vn trên đây.


Chuyên mục: