Ra mắt skill 120

     
Vật phẩmGhi chú
*
Mật Tịch Chinh Chiến bát Phương
Nguồn gốc: Tham gia kĩ năng và sự kiện. Tính chất: Xếp ông xã 200 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không được ném ra, ko rớt lúc PK. Bán shop giá 0 lượng. Công dụng: loài chuột phải thực hiện học được khả năng cấp 180 khớp ứng với trường phái của nhân vật. Giới hạn: từng nhân vật tối đa thực hiện 1 mật tịch tài năng 180 tương xứng môn phái. Điều kiện sử dụng: Đẳng cung cấp 180 trở lên, Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp. Yêu ước kỹ năng: Đẳng cấp 180 trở lên, Trùng Sinh buộc phải đạt cấp 150 để thực hiện được khả năng cấp 180.
*
Mật Tịch La Hán Kim Thân
*
Mật Tịch Hấp Tinh Trận
*
Mật Tich Sâm La Độc Hải
*
Mật Tịch tía La trung khu Kinh
*
Mật Tịch Huyền Băng Vô Tức
*
Mật Tịch Ô Y Quyết
*
Mật Tịch Liệt Hỏa Phẫn Thiên
*
Mật Tịch Chân Võ Thất Triệt
*
Mật Tịch Thiên Cang Khí Kính
*
Tu Chân Đơn cấp cho 180
Nguồn gốc: Tham gia bản lĩnh và sự kiện. Tính chất: Xếp ông chồng 200 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không được ném ra, không rớt lúc PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Công dụng: chuột phải thực hiện tăng bất chợt độ tu luyện của kỹ năng cấp 180: 100
500
1.000
Giới hạn: về tối đa sử dụng 01 đồ phẩm/ngày/nhân vật. Qua 24h00 khối hệ thống tự cập nhật (reset) số lần dùng.
Cách nhận: áp dụng mật tịch khả năng 180 học được. Yêu cầu: Đẳng cấp 180 trở lên, sẽ vào môn phái. Chỉ hoàn toàn có thể sử dụng mật tịch năng lực môn phái lúc này của nhân vật. (ví dụ: Nhân thứ thuộc trường phái Thiếu Lâm thì chỉ có thể sử dụng mật tịch khả năng 180 của thiếu thốn Lâm - La Hán Kim Thân, không thể áp dụng của môn phái khác). Mỗi cấp khả năng 180 sẽ sở hữu từng mốc điểm tu luyện để lên cấp tiếp theo. Danh sách kỹ năng: Môn pháiKỹ năng chức năng
Thiếu Lâm
*
La Hán Kim Thân
Bị tấn công có xác suất xuất chiêu Minh Cảnh Vô Đài phản nghịch đòn giáp thương.

Bạn đang xem: Ra mắt skill 120

Thiên Vương
*
Chinh Chiến chén bát Phương
Bị tấn công có phần trăm xuất chiêu Du Long Chân Khí miễn dịch trạng thái gây hại.
Nga My
*
cha La trung tâm Kinh
Khi tấn công có tỷ lệ sử dụng Từ mặt hàng Phổ Độ lever tương ứng.
Thúy Yên
*
Huyền Băng Vô Tức
Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Dung Tuyết Vô Tung tự động hóa ẩn thân.
Côn Lôn
*
Thiên Cang Khí Kính
Bị tấn công có xác suất xuất chiêu Tiên Thiên cương Khí: gia tăng Lưỡng Nghi Chân Khí và làm lơ lôi chống của đối thủ.

Xem thêm: Download Game Lái Máy Bay Mô Phỏng 3D, Airplane Flight Simulator 3D

Võ Đang
*
Chân Võ Thất Triệt
Bị tiến công có tỷ lệ xuất chiêu Âm Dương Khí Quyết khiến giáp thương chuyển trở thành nội lực.
Ngũ Độc
*
Sâm La Độc Hải
Khi tấn công có tỷ lệ sử dụng Hồn Nhật Tùng Sinh lever tương ứng.
Đường Môn
*
Hấp Tinh Trận
Có tỷ lệ xuất hiện trạng thái bỏ qua toàn bộ sát thương lúc sinh lực còn 25%.
Thiên Nhẫn
*
Liệt Hỏa Phẫn Thiên
Bị tấn công có phần trăm xuất chiêu Ma Âm Vu Hồn.
Cái Bang
*
Ô Y Quyết
Bị tiến công có phần trăm xuất chiêu Thiên Hành Khí Công: gia tăng Hỗn Thiên chưởng lực và bỏ qua mất hỏa phòng của đối thủ.

*


Chuyên mục: Làng Game Việt