Phương pháp giá cố định

     

Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp gói thầu là các khâu quan trọng trước khi thực hiện một dự án. Đối với mỗi loại gói thầu khác nhau thì cũng có những phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và khác nhau. Vậy phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu như thế nào? Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp gói thầu như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn đọc quy định của pháp luật về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp gói thầu hiện nay.

Bạn đang xem: Phương pháp giá cố định

*
*

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Căn cứ pháp lý: Luật đấu thầu 2013

1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

1.1. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Theo quy định tại Điều 39 Luật đấu thầu 2013, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp, hỗn hợp theo quy định của pháp luật như sau:

Phương pháp giá thấp nhất

Phương pháp giá thấp nhất áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, có quy mô nhỏ, trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu được ghi trong hồ sơ mời thầu.

Theo phương pháp này, hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn sau: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và các tiêu chí khác của gói thầu.

Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá là đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm,.. nêu trên thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa đổi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng các nhà thầu. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa đổi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá

Phương pháp giá đánh giá áp dụng đối với gói thầu có các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình.

Theo phương pháp này, hồ sơ dự thầu được đánh giá theo các tiêu chuẩn sau: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

Để xác định giá đánh giá cần dựa theo các yếu ố được quy đổi trên cùng một mặt bằng. Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, chi phí cần thiết để bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác.

Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng các nhà thầu. Nhà thầu nào có giá đánh giá thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất.

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng đối với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông hoặc các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không áp dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá.

Theo phương pháp này, hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn sau: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Trong đó, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng dựa trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng các nhà thầu tương ứng. Nhà thầu nào có điểm tổng hợp cao nhất sẽ được xếp thứ nhất.

1.2. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Theo quy định tại Điều 40 Luật đấu thầu 2013, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo quy định của pháp luật như sau:

a) Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức

Có bốn phương pháp được đưa ra để áp dụng đánh giá đối với trường hợp nhà thầu tư vấn là tổ chức như sau:

Phương pháp giá thấp nhất

Đây là phương pháp đánh được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản.

Theo phương pháp này, hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa đổi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) để so sánh, xếp hạng các nhà thầu tương ứng. Nhà thầu nào có giá thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất.

Phương pháp giá cố định

Phương pháp giá cố định được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, có chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu.

Xem thêm: Sát Thủ Tái Xuất 2016 - Sát Thủ Tái Xuất Vietsub Thuyết Minh Full Hd

Theo phương pháp này, hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa đổi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt chi phí thực hiện gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng các nhà thầu tương ứng. Nhà thầu nào có điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được xếp thứ nhất.

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu.

Theo phương pháp này, hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp.

Trong đó, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng dựa trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ trọng điểm như sau: điểm về kỹ thuật từ 70% đến 80% và điểm về giá từ 20% đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá phải bằng 100%.

Nhà thầu nào có điểm tổng hợp cao nhất sẽ được xếp thứ nhất.

Phương pháp dựa trên kỹ thuật

Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù.

Theo phương pháp này, hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Theo đó, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật. Nhà thầu nào có hồ sơ dự thầu đáp ứng được điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

b) Đối với nhà thầu tư vấn là cá nhân

Hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) đối với trường hợp nhà thầu tư vấn là cá nhân. Theo đó, nhà thầu nào có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu sẽ được xếp thứ nhất.

2. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp gói thầu

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được áp dụng đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

Thứ nhất: Xác định điểm giá

Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật để xác định điểm giá. Điểm giá được xác định như sau:

Điểm giá đang xét = G thấp nhất x (100 hoặc 1.000)
G đang xét

Trong đó:

– Điểm giá đang xét: Là điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;

– G thấp nhất: Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;

– G đang xét: Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.

Thứ hai: Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu cần xác định tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho phù hợp bảo đảm tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%,cụ thể như sau:

– Đối với gói thầu xây lắp: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 15%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 85% đến 90%;

– Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 30%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 70% đến 90%;

– Đối với gói thầu mua thuốc: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 20% đến 30%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 70% đến 80%;

– Xác định điểm tổng hợp

Điểm tổng hợp đang xét = K x Điểm kỹ thuật đang xét + G x Điểm giá đang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giá đangxét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp;

+ K + G = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (G) phải được xác định cụ thể trong hồ sơ mời thầu.

Như vậy, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp gói thầu được dựa trên các tiêu chuẩn về điểm giá và được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu của từng gói thầu cụ thể.


Chuyên mục: