Ở một loài sinh vật xét một tế bào sinh tinh

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ở một loại sinch đồ gia dụng, xét một tế bào sinc tinc gồm nhị cặp NST kí hiệu là Aa cùng Bb. Khi tế bào này sút phân hình thành giao tử, ở bớt phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb ko phân li; sút phân II diễn ra thông thường. Số các loại giao tử hoàn toàn có thể được tạo thành từ bỏ tế bào sinh tinh trên là

A.

Bạn đang xem: Ở một loài sinh vật xét một tế bào sinh tinh

2

B. 4

C. 6

D. 8


*

Đáp án A

1 tế bào sinh tinh chỉ tạo thành 4 giao tử

Cặp Bb ko phân li vào sút phân I

Kết thúc GPhường I , tạo nên 2 tế bào : AABBbb, aaO hoặc aaBBbb cùng AA

Giảm phân II diễn ra bìn thường xuyên tạo ra 2 loại giao tử Abb cùng a hoặc abb với ATại một loài động vật, xét một tế bào sinch tinc gồm nhị cặp lây truyền sắc đẹp thể kí hiệu là Aa với BB. Lúc tế bào này sút phân hiện ra giao tử, sinh sống bớt phân I cặp Aa phân li thông thường, cặp Bb ko phân li; giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử rất có thể tạo ra tự tế bào sinc tinc bên trên là

A. 2.

B. 8.

C. 4

D. 6


Ở một loại sinch thứ, xét một tế bào sinc tính gồm nhị cặp lây lan sắc thể kí hiệu là Aa và Bb. Lúc tế bào này sút phân ra đời giao tử, làm việc sút phân I cặp Aa phân li thông thường, cặp Bb ko phân li; bớt phân II ra mắt thông thường. Các các loại giao tử có thể tạo thành tự tế bào sinc tinc trên là

A. AaB, Aab, B, b

B. AB, ab, Ab, aB

C. AAB, AAb, aaB, aab, B, b

D. ABB, aBB, abb, Abb, A, a


Ở một loài sinch thiết bị có hai cặp lây lan sắc thể tương đồng, kí hiệu là Aa với Bb. Một tế bào sinh tinch bớt phân sinh ra giao tử; sinh hoạt bớt phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li: giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo nên từ bỏ tế bào sinh tinc bên trên là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2


Ở một loại sinch thứ, một tế bào sinc tinc tất cả bộ NST kí hiệu AaBbDd. khi tế bào này bớt phân hiện ra giao tử, sống giảm phân I cặp Aa với Dd phân li thông thường ; cặp Bb không phân li; sút phân II ra mắt thông thường. Số các loại giao tử được tạo ra tử khung hình có chứa tế bào sinh tinch bên trên là:

A. 6

B. 4

C. 2

D. 8


Tại một loài sinh đồ gia dụng, xét một tế bào sinh tinc có hai cặp lây truyền dung nhan thể phân li hòa bình kí hiệu Aa với Bb. Lúc tế bào này bớt phân hình thành giao tử, bớt phân I xảy ra bình thường, sút phân II phân li không bình thường sinh sống lây truyền dung nhan thể cất ren B. Số nhiều loại giao tử buổi tối đa tạo ra tự tế bào sinc tinc trên là

A. 6

B.

Xem thêm: First Name Là Gì? Last Name Và First Name Hướng Dẫn Cách Điền Chính Xác Nhất

4

C.3

D.2


Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp lan truyền sắc đẹp thể được kí hiệu là Aa với Bb. Lúc tế bào này sút phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb ko phân li vào bớt phân I, bớt phân II diễn ra thông thường. Các một số loại giao tử rất có thể được tạo ra từ bỏ quá trình sút phân của tế bào bên trên là

A. ABb và A hoặc aBb với a.

B. Abb cùng B hoặc ABB và b.

C. ABb với a hoặc aBb và A

D. ABB cùng abb hoặc AAB và aab.


Trong một tế bào sinch tinch, xét hai cặp nhiễm dung nhan thể được kí hiệu là Aa và BB. lúc tế bào này sút phân cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, sút phân II ra mắt thông thường. Các các loại giao tử rất có thể được tạo thành tự quá trình giảm phân của tế bào bên trên là

A.Abb cùng B hoặc ABB với b.

B. ABb với A hoặc aBb với a.

C. ABB với abb hoặc AẠB với aab.

D. ABb với a hoặc aBb và A.


Trong một tế bào sinch tinch, xét nhì cặp lây nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa với Bb. Khi tế bào này sút phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong sút phân I, giảm phân II ra mắt thông thường. Các nhiều loại giao tử có thể được tạo thành tự quá trình sút phân của tế bào bên trên là

A. ABb với a hoặc aBb và A

B. Abb và B hoặc ABB và b

C. ABb và A hoặc aBb với a

D. ABB với abb hoặc AAB cùng aab


Trong một tế bào sinch tinh, xét nhị cặp truyền nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa cùng Bb. lúc tế bào này bớt phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, bớt phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra trường đoản cú quy trình sút phân của tế bào trên là


Chuyên mục: Làng Game Việt