Những câu nói hay về sự sống và cái chết

     

Sợ bị tiêu diệt là nỗi sốt ruột phi lý nhất, bởi bạn sẽ chết chẳng tất cả nguy hại bị tai nạn ngoài ý muốn.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về sự sống và cái chết

The fear of death is the most unjustified of all fears, for there"s no risk of accident for someone who"s dead.

Albert Einstein685 fan ưng ý Thích

Sự im lặng cực độ dẫn tới nỗi bi thảm. Đây là hình hình ảnh của chết choc.

Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

Jean Jacques Rousseau373 fan say đắm Thích


Chúng ta không tồn tại thời cơ có tác dụng không ít điều, và từng máy bọn họ có tác dụng đông đảo bắt buộc thiệt sự tuyệt đối. Bởi do đây là cuộc sống của họ. Cuộc đời nđính thêm ngủi lắm, và rồi chúng ta chết, chúng ta biết chứ? Và chúng ta phần nhiều được gạn lọc để làm điều này cùng với cuộc đời bản thân. Vì vậy điều ta làm ra thật giỏi. Nên đáng giá.

We don’t get a chance to lớn bởi vì that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, & then you die, you know? And we’ve all chosen khổng lồ vày this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

Steve sầu Jobs244 người say mê Thích

Chết chẳng là gì. Không sinh sống bắt đầu khiếp sợ.

It is nothing to die. It is frightful not to lớn live sầu.

Victor Hugo223 fan thích hợp Thích

Nhớ rằng tôi sẽ chết, sẽ là điều khoản quan trọng tuyệt nhất tôi từng tất cả để giúp đỡ mình triển khai đa số chọn lựa bự trong cuộc sống. Bởi vày phần đông tất cả những đồ vật - tất cả mọi hy vọng phù phiếm, lòng tự tôn, nỗi sợ mất mặt tốt thất bại - toàn bộ những sản phẩm này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện cùng với tử vong, chỉ giữ lại điều gì thiệt sự đặc trưng. Nhớ rằng bạn sẽ bị tiêu diệt, sẽ là phương pháp rất tốt tôi biết để tránh cái mồi nhử Để ý đến rằng các bạn vẫn còn đấy đồ vật nhằm mất. Quý Khách thực chất chẳng tất cả gì. Không gồm lí vày nhằm không đi theo trái tyên ổn.

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered khổng lồ help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to lớn die is the best way I know lớn avoid the trap of thinking you have something to thất bại. You are already naked. There is no reason not to lớn follow your heart.

Steve sầu Jobs201 fan say mê Thích

Nỗi hại tử vong tới từ nỗi hại cuộc sống đời thường. Người sinh sống được hết bản thân luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng chết bất kể thời gian nào.

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to lớn die at any time.

Mark Twain187 người thích Thích

Không ai hy vọng chết. Thậm chí cả những người dân hy vọng tới thiên con đường cũng không muốn đề xuất chết để lên được đó. Và tử vong là điểm đến lựa chọn của toàn bộ chúng ta, không có ai hoàn toàn có thể trốn thoát. Và phải điều đó, vị Cái bị tiêu diệt chắc rằng là sáng tạo rất tốt của Sự sinh sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống thường ngày. Nó xóa mẫu cũ nhằm msinh hoạt đường đến loại mới. Ngay bây giờ là chúng ta, nhưng một ngày không xa bây giờ, bạn từ từ đã trnghỉ ngơi buộc phải già cùng bị xóa đi. Tôi xin lỗi giả dụ điều đó nghe có vẻ cường hóa, nhưng kia trọn vẹn là sự thiệt.

No one wants to lớn die. Even people who want to lớn go lớn heaven don’t want khổng lồ die to get there. And yet death is the destination we all nội dung. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old và be cleared away. Sorry khổng lồ be so dramatic, but it is quite true.

Steve sầu Jobs180 bạn say mê Thích

Cái chết thực thụ là lời chúc mừng hạnh phúc khổng lồ dành cho quả đât, không có nó quan trọng tất cả sự hiện đại. Những người bạt tử đã không chỉ có ngăn trở cùng làm thối chí thanh niên, họ còn thiếu đi sự kích yêu thích quan trọng để sáng chế.

Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper và discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus lớn be creative sầu.

Alfred Adler179 tín đồ phù hợp Thích

Tôi cảm ơn Chúa đã khoan dung ban cho mình cơ hội để hiểu đúng bản chất cái chết là chiếc chìa khóa msống cửa nhà mang đến chân niềm hạnh phúc.

I thank my God for graciously granting me the opportunity of learning that death is the key which unlocks the door to lớn our true happiness.

Xem thêm:

Wolfgang Amadeus Mozart173 tín đồ ham mê Thích

Kẻ hèn kém chết nhiều lần trước chiếc chết;Người gan dạ chỉ nếm trải chết choc một đợt.

Cowards die many times before their deaths;The valiant never taste of death but once.

William Shakespeare165 người ham mê Thích

Hầu hết các người bị tiêu diệt trước lúc đích thực được sinc thành. Sự trí tuệ sáng tạo có nghĩa là được sinc thành trước khi bị tiêu diệt.

Most people die before they are fully born. Creativeness means lớn be born before one dies.

Erich Fromm158 tín đồ phù hợp Thích

Ai cũng đề xuất từ bỏ mình làm cho rước nhì điều; lòng tin của bản thân cùng chết choc của bản thân mình.

Every man must vì chưng two things alone; he must bởi vì his own believing và his own dying.

Martin Luther136 tín đồ say đắm Thích

Tôi không hại bị tiêu diệt vị tôi thiếu tín nhiệm vào nó. Đó chỉ với ra khỏi xe cộ này và vào xe không giống.

I"m not afraid of death because I don"t believe in it. It"s just getting out of one oto, & into lớn another.

John Lennon130 người ham mê Thích

Lòng kiêu dũng nhưng mà chúng ta khát vọng với từ bỏ hào chưa hẳn là lòng dũng cảm để bị tiêu diệt đàng hoàng, mà là để sống và cống hiến cho ra sinh sống.

The courage we desire và prize is not the courage to die decently, but lớn live sầu manfully.

Thomas Carlyle126 fan mê thích Thích

Ý nghĩa buổi tối thượng mà lại vớ những những mẩu chuyện gợi cho tới có hai mặt: sự tiếp nối của cuộc sống thường ngày cùng sự không thể chống lại của tử vong.

The ultimate meaning to lớn which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death.

Italo Calvino1đôi mươi fan say đắm Thích

Cái chết cho với tất cả bé tín đồ, nhưng mà đa số thành quả đồ sộ đã hình thành tượng đài mãi trường tồn cho tới lúc phương diện trời trlàm việc đề nghị lạnh ngắt.

Death comes to all, but great achievements build a monument which shall endure until the sun grows cold.

Ralph Walbởi vì Emerson118 người ham mê Thích

Chỉ những người dân ko sợ hãi bị tiêu diệt là đáng sống.

Only those are fit khổng lồ live sầu who are not afraid khổng lồ die.

Douglas MacArthur105 tín đồ ham mê Thích

*

Tôi trì hoãn chết choc bằng phương pháp sinh sống, bởi thống khổ, bởi sai lạc, bằng mạo hiểm, bằng mang lại đi, bằng mất đuối.

I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing.


Chuyên mục: