Những câu nói của yasuo

     

Giới thiệu những câu nói của Yasuo lúc Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến tranh tại chiến trường liên minh huyền thoại. Hãy thuộc Blog game Zathong mày mò ngay tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Những câu nói của yasuo


*
Yasuo

Câu nói khi Pick (chọn ) Yasuo:

“Death is like the wind – always by my side.”

Google dịch : “Cái chết hệt như gió – luôn ở kề bên tôi.”

Câu nói khi ban (cấm) Yasuo:

“No cure for fools.”

Google dịch : “Không có cách chữa cho kẻ ngốc.”

Câu nói lúc Yasuo Attacking ( tấn công ):


*
YASUO TALKING
Tiếng anhGoogle dịch
People keep running into my blade.Mọi tín đồ cứ chạy vào lưỡi kiếm của tôi.
I’ll give you the easy way out.Tôi sẽ cho mình lối thoát dễ dàng dàng.
No cure for fools.Không có cách chữa cho kẻ ngốc.
Kill me? You can try.Giết tôi? chúng ta cũng có thể thử.
It’s just death. Nothing serious.Đó chỉ là mẫu chết. Không tồn tại gì nghiêm trọng.
Make it quick.Làm nó nhanh lên.
Don’t start what I’ll finish.Đừng bắt đầu những gì tôi sẽ hoàn thành.
At peace with yourself? You will be.Hòa bình với chính mình? các bạn sẽ được.
Some things never dull.Một số trang bị không bao giờ buồn tẻ.
Some mistakes you can’t make twice.Một số sai trái bạn ko thể tiến hành hai lần.
I will not die dishonored.Tôi sẽ không chết nhục.
No more running.Không chạy nữa.
I alone decide my fate.Tôi một mình quyết định định mệnh của mình.
One blade, one purpose.Một lưỡi, một mục đích.
It is not yet time to lớn die.Vẫn không đến lúc chết.

Câu nói của Yasuo khi Movement ( hành động ) :


*
YASUO TALKING
Tiếng anhGoogle dịch
A sword’s poor company for a long road.Một công ty nghèo của thanh kiếm cho một con đường dài.
My honor left a long time ago.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chặn Số Điện Thoại Không Có Trong Danh Bạ N, Chặn Hoặc Bỏ Chặn Một Số Điện Thoại

Danh dự của mình đã giữ lại từ lâu.
No-one is promised tomorrow.Không ai được hứa vào trong ngày mai.
Follow the wind, but watch your back.Theo gió, mà lại xem sườn lưng của bạn.
This blade never gets any lighter.Lưỡi tìm này không bao giờ được dịu hơn.
Virtue is no more than a luxury.Đức hạnh không rộng gì một vật dụng xa xỉ.
The road lớn ruin is shorter than you think.Con đường phá hủy ngắn hơn chúng ta nghĩ.
Sleep is for the guiltless. giấc ngủ là dành cho những người vô tội.
Justice. That’s a pretty word. Sự công bằng. Đó là 1 trong từ đẹp.
Hmph. One step ahead of the past. Hừm. Một cách trước thừa khứ.
A wanderer isn’t always lost. Một kẻ lang thang không phải lúc nào cũng lạc lối.
Just looking for a road home.Chỉ buộc phải tìm một tuyến phố về nhà.
Never could stay in one place.Không lúc nào có thể ở 1 nơi.
I will follow this path until the end.Tôi vẫn đi theo tuyến phố này cho đến cuối cùng.
Honor is in the heart, not the name.Danh dự là trong trái tim, chưa hẳn tên.
I will not forget who I am.Tôi sẽ luôn luôn nhớ tôi là ai.
This story is not yet finished.Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Is a leaf’s only purpose lớn fall?Là mục đích duy duy nhất của một loại lá rơi?
Hmph… dying’s the easy part.Hừm … bị tiêu diệt là phần dễ dàng dàng.

Chuyên mục: Làng Game Việt