Nhà nghỉ thủy thạch lý sơn

     

Nhà Nghỉ Tdiệt Thạch tất cả nơi trưng bày trên Thôn Tây – An Vĩnh – Lý Sơn nhà nghỉ ngơi bao gồm 12 phòng ở ngay sát cảng Lý Sơn là địa trung vai trung phong của khu vực du lịch Lý Sơn, hơn nửa bên nghỉ ngơi còn ngay gần Âm Linh tự - địa điểm phụng dưỡng rất nhiều đồng chí Hoàng Sa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: