Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 200

     
*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
*
Mẫu số: 01GTKT3/001


Mã số thuế:

Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................................................

Bạn đang xem: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 200

Họ tên bạn mua sắm và chọn lựa................................................................ ...... ....... ...................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................................................

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ................................................................. ... ....................................................................

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Cây Thiết Mộc Lan, Trong Nhà Đơn Giản

Hình thức tkhô hanh toán:.......................................Số tài khoản………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

Cộng chi phí hàng: …………....

Thuế suất GTGT: ....…… % , Tiền thuế GTGT: …………

Tổng cộng chi phí thanh toán thù ................

Số chi phí viết bởi chữ:......................................................................................................................

Người tải hàng

(Ký, ghi rõ bọn họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng góp vệt ghi rõ họ, tên)

(Cần đánh giá, so sánh Lúc lập, giao, dấn hoá đơn)

(In trên Cửa Hàng chúng tôi .............................................................................., Mã số thuế ………….......)


Chuyên mục: