Mẫu giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất

     
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc là giấy tờ về phương diện pháp luật, ghi lại thỏa thuận tương tự như chứng minh về khoản chi phí đặt cọc thân bên thừa nhận chi phí đặt cọc với mặt giao chi phí đặt cọc. Biên bạn dạng giao nhấn tiền đặt cọc giúp đỡ bạn tăng thêm độ tin yêu, bảo đảm triển khai thiết lập bán hàng hóa, hình thức. Mời các bạn tham khảo với áp dụng mẫu biên phiên bản giao nhấn chi phí đặt cọc đã được duanromanplaza.vn update nhé.Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tnhị sản Mẫu 11B-HSBBiên bản bàn giao căn uống hộMẫu phụ lục phù hợp đồng

Giấy biên nhận chi phí đặt cọc

1. Mẫu biên bạn dạng giao dấn chi phí đặt cọc số 12. Mẫu biên bạn dạng giao thừa nhận tiền đặt cọc số 2

2. Mẫu biên phiên bản giao nhấn chi phí đặt cọc số 2

Mẫu biên bạn dạng giao thừa nhận chi phí đặt cọc
Mời chúng ta xem thêm văn bản chi tiết và không thiếu thốn của Biên bản giao dấn tiền đặt cọc, đã được duanromanplaza.vn update sau đây, các chúng ta có thể thêm, sửa câu chữ linch hoạt lúc áp dụng với tình trạng thực tiễn nhé.

Bạn đang xem: Mẫu giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------***---------------BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌCHôm ni, ngày ..... tháng .... năm ............, trên ...................., Chúng tôi gồm:BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC Ông: ………………………………………………………………………………….........................CMND số: ………………………………………………………………………………….................Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………………………......Và vợ: …………………………………………………………………………………......................CMND số: …………………………………………………………………………………..................Đăng ký kết hộ khẩu: ………………………………………………………………………………….......(Sau đây được Hotline là "Bên A")Là nhà cài căn hộ/bên ...................... tại địa chỉ số …………………………….................

Xem thêm: Thông Xe Toàn Tuyến Cao Tốc Tp Hcm, Thống Nhất Phương Án Xả Trạm Khi Cao Tốc Tp

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC Ông: …………………………………………………………………………………............................CMND số: …………………………………………………………………………………....................Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………………………..........Và vợ: ………………………………………………………………………………….........................CMND số: …………………………………………………………………………………....................Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………………………..........(Sau trên đây được hotline là "Bên B")Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhấn chi phí đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc ủy quyền quyền mua căn hộ chung cư cao cấp số …/ …./THNC, ngày …/…/20… nhưng mà phía 2 bên đã ký kết, cùng với nội dung như sau:1. Bên A đã nhận được dủ số chi phí đặt cọc vày Bên B giao là: …………… đồng (...... triệu VND chẵn).2. Lý bởi vì đặt cọc: Thực hiện nay theo đúng chế độ trên Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.3. Số chi phí đặt cọc này sẽ tiến hành trừ vào số tiền tkhô cứng tân oán lần trước tiên theo hình thức trên Thoả thuận đặt cọc.4. Biên bạn dạng giao thừa nhận chi phí đặt cọc này được lập thành 02 phiên bản giống nhau, từng mặt giữ 01 phiên bản để triển khai dẫn chứng mang lại Việc triển khai Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng ủy quyền quyền cài căn hộ số ……………., ngày …../…../20…...BÊN NHẬN ĐẶT CỌCBÊN ĐẶT CỌC

Mẫu hợp đồng đặt cọc Mẫu hợp đồng đặt cọc giao thương mua bán Mẫu giấy biên thừa nhận chi phí đặt cọc Giấy biên dấn tiền đặt cọc tiên tiến nhất Hợp đồng đặt cọc mua bán đơn vị khu đất Hợp đồng mua bán bên tiên tiến nhất
*
Giấy đặt cọc giao thương mua bán nhà Hợp đồng đặt cọc mua nhà khu đất

Chuyên mục: