Mẫu đơn xin cấp số nhà

     

Mẫu đơn xin cấp số nhà được soạn thảo và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp biển số nhà phù hợp theo quy định của pháp luật. Mẫu đơn bao gồm thông tin của người làm đơn, thông tin ngôi nhà,…. Các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin cấp số nhà dưới đây của Luật sư X nhé. 

Căn cứ:

Quyết định 05/2006/QĐ-BXD Về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà

Nội dung tư vấn

Đơn xin cấp số nhà là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu của chủ sở hữu đề nghị cấp biển số nhà phù hợp theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp số nhà

1. Điều kiện để được cấp biển số nhà

Căn cứ khoản 2 điều 2 Quyết định 05/2006/QĐ – BXD thì nhà được cấp biển số nhà phải là nhà có giấy phép xây dựng. Cụ thể bao gồm:

Nhóm nhà, ngôi nhà và tầng nhà, căn hộ, số cầu thang của nhà chung cư.

2. Mẫu đơn xin cấp số nhà

Tùy theo yêu cầu của từng địa phương, mẫu đơn xin cấp số nhà có những yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, địa phương nào cũng yêu cầu những thông tin cơ bản sau:

Tiêu đề đơn : Đơn xin cấp số nhàThông tin chi tiết về căn nhà: nguồn gốc, thời điểm xây dựngÝ kiến xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về căn nhàPhần cam đoan thông tin và chịu trách nhiệm.

Dưới đây là mẫu đơn ví dụ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỐ NHÀ

(Trường hợp cấp số nhà mới theo hình thức đơn lẻ)

Kính gửi:

– Uỷ ban nhân dân quận/ huyện……………………..

– Uỷ ban nhân dân xã/ phường …..……………… 

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………cấp ngày……………tại:…………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn đề nghị cấp số nhà cho căn nhà tại Đường………………… ………………………….Tổ ………………………………..Khu phố……………………… Phường ……………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Lan Can Xây Gạch - Top 10 Đẹp Nhất Năm 2020


Nguồn gốc căn nhà: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường……………………………….

(Nêu rõ nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng, giấy phép xây dựng và xác nhận không có tranh chấp).

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………., ngày…….tháng…….năm……….
TM. UBND ………………………..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

*

3. Thủ tục xin cấp số nhàBước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Ngoài đơn yêu cầu, hồ sơ xin cấp số nhà còn bao gồm nhiều giấy tờ khác. Cụ thể, cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đơn xin cấp số nhà có xác nhận và đề xuất của chính quyền địa phương nơi có căn nhà (theo mẫu).Các giấy tờ có liên quan khácBước 2: Nộp hồ sơ

Người làm đơn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộpBước 3: Nhận kết quả

Người làm đơn theo giấy hẹn, nhận quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện.

Trên đây là mẫu đơn xin cấp số nhà và những thủ tục hành chính cần thiết để được cấp biển số nhà theo quy định của pháp luật.


Chuyên mục: