Mẫu đơn thừa kế tài sản

     
Thủ tục thừa nhận di tích thừa kế theo luật pháp hoặc theo di thư thực hiện như thế nào ? Cách thức lập, biên soạn thỏa vnạp năng lượng bản kiến nghị dấn vượt kế tiên tiến nhất cùng quyền thừa kế gia sản sẽ tiến hành phép tắc sư support cùng giải đáp cụ thể nhỏng sau:
Công ty Luật Minc Khuê hỗ trợ mẫu mã văn phiên bản ý kiến đề nghị dìm quá kế nhằm Quý người tiêu dùng tìm hiểu thêm. tin tức pháp luật liên quan phấn kích contact trực tiếp 1900.6162 sẽ được tư vấn, cung cấp trực tiếp:

*
.

Bạn đang xem: Mẫu đơn thừa kế tài sản

Luật sư support điều khoản trực đường qua năng lượng điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ

Tại Ủy ban quần chúng quận (huyện)………..thị thành HCM (Trường vừa lòng câu hỏi xác thực được triển khai không tính trụ ssinh sống, thì ghi vị trí triển khai chứng thực cùng Ủy ban quần chúng quận(huyện).

Tôi là (ghi rõ chúng ta cùng tên): ....................................................

Sinh ngày: ...../...../...........

Chứng minch nhân dân số: ......cung cấp ngày .../..../...... trên ........

Hộ khẩu hay trú:.(Truờng đúng theo không tồn tại hộ khẩu hay trú, thì ghi ĐK nhất thời trú) ...

Là ……..của ông/bà………………………………………

( ghi rõ quan hệ tình dục thân bạn quá kế và bạn giữ lại di sản)

Theo ………………………………………………………

(ghi rõ sách vở chứng tỏ quan hệ nam nữ thân fan vượt kế và bạn vướng lại di sản)

Nếu không ít người cùng ý kiến đề nghị dấn quá kế thì ghi nlỗi sau:

Chúng tôi là :

1. (ghi rõ họ với tên): ...............................................

Sinh ngày: ...../...../...........

Chứng minh quần chúng số: ................cung cấp ngày .../..../...... tại ....

Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hòa hợp không tồn tại hộ khẩu thường xuyên trú, thì ghi đăng ký tạm thời trú) ...

Là ……..của ông/bà…………………………………………

(ghi rõ quan hệ giới tính giữa người thừa kế và người còn lại di sản)

Theo …………………………………………………………

(ghi rõ sách vở minh chứng tình dục thân fan vượt kế và bạn vướng lại di sản)

2. (ghi rõ bọn họ và tên): ...............................................

Sinch ngày: ...../...../...........

Chứng minh nhân dân số: ........cấp ngày .../..../...... tại ..........

Hộ khẩu hay trú:.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Kích Thước Thang Máy Khách Sạn Tiêu Chuẩn, Mẫu Thang Máy Đẹp

(Truờng thích hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú, thì ghi ĐK nhất thời trú) ...

Là ……..của ông/bà…………………………………………

( ghi rõ quan hệ nam nữ thân tín đồ quá kế với bạn vướng lại di sản)

Theo …………………………………………………………

(ghi rõ sách vở chứng minh dục tình thân bạn thừa kế cùng người còn lại di sản)

3. (ghi rõ bọn họ với tên): ...............................................

Sinch ngày: ...../...../...........

Chứng minh quần chúng số: ................cấp cho ngày .../..../...... tại ...

Hộ khẩu thường trú:.(Truờng thích hợp không có hộ khẩu hay trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ...

Là ……..của ông/bà…………………………………………

( ghi rõ quan hệ nam nữ thân bạn thừa kế và fan còn lại di sản)

Theo …………………………………………………………

(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa fan thừa kế cùng bạn giữ lại di sản)

Tôi (chúng tôi) là người quá kế của ông(bà) .............. chết ngày .../..../........... theo Giấy bệnh tử số..........vì Uỷ ban quần chúng ............cấp ngày.../..../........ Tôi (bọn chúng tôi) xin đề nghị dìm thừa kế của ông(bà) ...............để lại nlỗi sau:

(Trong phần này cần ghi rõ: di sản giữ lại với sách vở và giấy tờ chứng minh quyền download và quyền sử dụng gia tài của fan giữ lại di sản đối với tài sản cơ mà điều khoản pháp luật nên đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng)

.....................................................………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Tôi (bọn chúng tôi) xin cam đoan:

+ Những công bố đã ghi trong Văn phiên bản ý kiến đề nghị nhấn thừa kế này là đúng sự thật;

+ Ngoài tôi (chúng tôi) ra, ông(bà) ................................ không còn bạn vượt kế làm sao khác;

+ Văn uống phiên bản kiến nghị dìm quá kế này bởi tôi (bọn chúng tôi) từ nguyện lập.

Tôi (chúng tôi) sẽ hiểu văn uống phiên bản ý kiến đề xuất dấn vượt kế và ký kết vào vnạp năng lượng bạn dạng này trước sự có mặt của Người gồm thẩm quyền xác thực.

Hoặc chọn 1 trong số ngôi trường hợp sau đây:

Tôi (chúng tôi) đang đọc vnạp năng lượng phiên bản đề nghị nhận thừa kế và cam kết, điểm chỉ vào văn uống phiên bản này trước việc có mặt của Người tất cả thẩm quyền chứng thực.

Tôi (bọn chúng tôi) sẽ phát âm vnạp năng lượng bản ý kiến đề xuất nhấn quá kế cùng điểm chỉ vào văn phiên bản này trước sự có mặt của Người có thđộ ẩm quyền xác thực.

Tôi (chúng tôi) đang nghe Người bao gồm thđộ ẩm quyền xác thực đọc vnạp năng lượng bạn dạng ý kiến đề xuất nhận quá kế cùng cam kết vào vnạp năng lượng bản này trước sự xuất hiện của Người có thđộ ẩm quyền xác nhận.

Tôi (chúng tôi) vẫn nghe Người bao gồm thẩm quyền chứng thực đọc văn bản ý kiến đề xuất dấn thừa kế và cam kết, lăn tay vào văn phiên bản này trước việc có mặt của Người tất cả thẩm quyền xác nhận.

Tôi (bọn chúng tôi) vẫn nghe Người tất cả thẩm quyền chứng thực gọi vnạp năng lượng bạn dạng ý kiến đề nghị dấn thừa kế cùng lăn tay vào vnạp năng lượng phiên bản này trước sự việc xuất hiện của Người gồm thđộ ẩm quyền chứng thực.

Tôi (chúng tôi) vẫn nghe người làm hội chứng gọi vnạp năng lượng bản kiến nghị dấn thừa kế và ký kết vào vnạp năng lượng phiên bản này trước sự có mặt của Người tất cả thẩm quyền chứng thực.

Tôi (chúng tôi) vẫn nghe người làm bệnh gọi văn uống bạn dạng đề nghị dấn quá kế với cam kết, điểm chỉ vào văn uống bản này trước việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận.

Tôi (chúng tôi) sẽ nghe fan có tác dụng hội chứng gọi văn bản đề nghị dấn thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước việc có mặt của Người tất cả thđộ ẩm quyền chứng thực.


Chuyên mục: