Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập

     
*



Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*





Xem thêm:


Những quy định về điều kiện xin gộp Báo cáo tiền của. Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tiền bạc, Quyết toán thuế TNDN vào năm sau. Thời hạn nộp công vhành khất gộp BCTC, Quyết toán thuế.

Căn cứ đọng vào khoản 4 điều 12 Luật kế tân oán số88/2015/QH13 quy định về việc gộp kỳ kế toán:"4. Trường đúng theo kỳ kế toán thù năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm sau cuối có thời hạn ngắn thêm 90 ngày thì được phép cộng cùng với kỳ kế toán thù năm tiếp theo hoặc cùng với kỳ kế toán năm ngoái kia để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế tân oán năm thứ nhất hoặc kỳ kế tân oán năm sau cuối bắt buộc ngắn lại 15 tháng."

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu Công văn xin gộp Báo cáo tiền vàng, Quyết toán thuế TNDN:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------------------------------

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc---------------------------------------------------

Số:01/BCTC2020

Hà Nội, ngày .... tháng ...năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH(V/v: Gộp report tài bao gồm năm 2019 vào năm 2020)

Nơi nhận:Người thay mặt theo pháp luật
- Như kính gửi- Lưu VT

(Ký và ghi rõ họ tên)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tải Công văn xin gộp BCTC về tại đây: TẢI VỀTrường hợp chúng ta ko cài đặt về được thì tuân theo cách sau:Bước 1: Comment mail vào phần phản hồi bên dướiBước 2: Gửi kinh nghiệm vào mail:duanromanplaza.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục: