Maẫu hợp đồng đặt cọc

     
Trong những giao dịch kinh tế dân sự hoạt động đặt cọc là 1 trong những giữa những vận động nhằm đảm bảo an toàn tiến hành phù hợp đồng về sau, Quý quý khách vui mắt tham khảo chủng loại hợp đồng đặt cọc sau:

chúng tôi vẻ ngoài Minch Khuê cung cấp hình thức giải pháp sư support lao lý qua điện thoại cảm ứng thông minh nhằm giải đáp các vấn đề pháp lý vào lĩnh vực: Tư vấn luật pháp doanh nghiệp lớn, cài đặt trí tuệ, đầu tư chi tiêu quốc tế, thuế, đất đaitma lanh tụng trên tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng contact trực tiếp:

*
.

Bạn đang xem: Maẫu hợp đồng đặt cọc

Luật sư hỗ trợ tư vấn luật pháp trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

1. Mẫu đúng theo đồng đặt cọc

-----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc

-------***---------

HỢP. ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Ủy ban quần chúng. # quận (huyện)…………..thành thị …….. (Trường thích hợp việc xác thực được tiến hành quanh đó trụ ssống thì ghi địa điểm triển khai xác thực và Ủy ban dân chúng quận (huyện), công ty chúng tôi có có:

Bên đặt cọc (tiếp sau đây hotline là Bên A):

Ông (Bà):......................................................................................

Sinc ngày:.....................................................................................

Chứng minc quần chúng số:.................. cấp cho ngày............................

trên..................................................................................................

Hộ khẩu thường xuyên trú (ngôi trường hòa hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký lâm thời trú):.......

.....................................................................................................

Hoặc có thể lựa chọn một trong những cửa hàng sau:

1. Chủ thể là vk chồng:

Ông :...............................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................

Chứng minh dân chúng số:................................... cấp ngày..............

tại......................................................................................................

Hộ khẩu hay trú: ........................................................................

..........................................................................................................

Cùng vk là bà: ..................................................................................

Sinch ngày:.........................................................................................

Chứng minc dân chúng số:..................................... cấp cho ngày..............

trên...................................................................................................

Hộ khẩu thường xuyên trú:........................................................................

......................................................................................................

(Trường hòa hợp vợ chồng bao gồm hộ khẩu thường xuyên trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường xuyên trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ cùng tên chủ hộ: ...........................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................

Chứng minch quần chúng. # số:..................................... cấp cho ngày............

trên....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................

........................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ với tên:.....................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................

Chứng minh quần chúng số:..................................... cấp ngày............

tại.....................................................................................................

Hộ khẩu thường xuyên trú:........................................................................

Xem thêm:

.........................................................................................................

* Trong ngôi trường vừa lòng các công ty nêu bên trên bao gồm thay mặt đại diện thì ghi:

Họ với tên người đại diện:................................................................

Sinc ngày:........................................................................................

Chứng minc dân chúng số:..................................... cấp ngày...........

trên.....................................................................................................

Hộ khẩu hay trú:.........................................................................

........................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường vừa lòng đại diện theo ủy quyền) số: ………

ngày ……………….bởi vì ……………………………………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: .....................................................................................

Trụ sở: ..............................................................................................

Quyết định Ra đời số:................ ngày........... mon ............. năm......

vì .................................................................................................... cung cấp.

Giấy ghi nhận đăng ký sale số:........... ngày........mon ...... năm........

vì chưng .................................................................................................. cung cấp.

Họ cùng tên tín đồ đại diện: .....................................................................

Chức vụ: ...............................................................................................

Sinh ngày:..............................................................................................

Chứng minch quần chúng. # số:..................................... cấp cho ngày..................

tại...........................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường thích hợp thay mặt theo ủy quyền) số: ………

ngày ……………….vì …………………………………........…..lập.

Bên dấn đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các công ty nêu trên)

........................................................................................................ ........................................................................................................

Hai mặt chấp nhận triển khai ký kết Hợp đồng đặt cọc cùng với các thỏa thuận hợp tác sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể những cụ thể về tài sản đặt cọc

..........................................................................................................

...........................................................................................................

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., Tính từ lúc ngày …………………

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục tiêu đặt cọc, văn bản thỏa thuận hợp tác (cam kết) của các bên về Việc bảo đảm giao ước hoặc thực hiện đúng theo đồng dân sự.

....................................................................................................

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A bao gồm những nhiệm vụ sau đây:

a) Giao gia sản đặt cọc cho Bên B theo như đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự đang thỏa thuận trên Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì Bên A bị mất gia tài đặt cọc;

c) Các thỏa thuận không giống …

2. Bên A gồm những quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc tự Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nhiệm vụ trả chi phí mang đến Bên B trong trường đúng theo 2 Bên giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại với mua tài sản đặt cọc và một số tiền tương tự giá trị tài sản đặt cọc (trừ ngôi trường phù hợp có thỏa thuận hợp tác khác) vào trường thích hợp Bên B khước từ Việc giao ước hoặc thực hiện nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận hợp tác khác …

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc mang đến Bên A hoặc trừ nhằm tiến hành nhiệm vụ trả chi phí trong ngôi trường đúng theo 2 Bên giao ước hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc đạt được);

b) Trả lại gia sản đặt cọc cùng một lượng tiền tương đương quý hiếm gia tài đặt cọc cho Bên A (trừ ngôi trường hợp gồm thỏa thuận hợp tác khác) vào ngôi trường hợp Bên B không đồng ý câu hỏi giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc ko đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

2. Bên B bao gồm các quyền sau đây:

a) Slàm việc hữu tài sản đặt cọc nếu như Bên A không đồng ý giao ước hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận hợp tác không giống …

ĐIỀU 6

VIỆC NỘPhường. LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

Lệ phí chứng thực thích hợp đồng này vì Bên …... Chịu đựng trách rưới nhiệm nộp.

ĐIỀU 7

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình triển khai Hợp đồng cơ mà gây ra toắt con chấp, các mặt cùng nhau thảo luận giải quyết và xử lý trên cơ chế kính trọng nghĩa vụ và quyền lợi của nhau; trong ngôi trường phù hợp ko giải quyết được, thì 1 trong phía hai bên gồm quyền khởi kiện để yên cầu toà án bao gồm thẩm quyền xử lý theo qui định của quy định.

ĐIỀU 8

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A cùng bên B chịu đựng trách rưới nhiệm trước luật pháp về đông đảo lời cam kết sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn từ bỏ nguyện, không trở nên lừa dối hoặc nghiền buộc;

2. Thực hiện đúng và không thiếu thốn toàn bộ những văn bản thoả thuận đang ghi vào Hợp đồng này;

3. Các khẳng định không giống...

ĐIỀU 9

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai mặt thừa nhận đang làm rõ quyền, nhiệm vụ và ích lợi vừa lòng pháp của chính mình, chân thành và ý nghĩa với hậu quả pháp luật của bài toán giao ước Hợp đồng này;

2. Hai bên vẫn từ bỏ đọc Hợp đồng, sẽ phát âm với gật đầu toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người tất cả thẩm quyền hội chứng thực;

Hoặc hoàn toàn có thể chọn 1 trong những trường hòa hợp sau đây:

- Hai mặt vẫn trường đoản cú phát âm Hợp đồng, sẽ gọi với đồng ý tất cả những quy định ghi vào Hợp đồng cùng ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền hội chứng thực;

- Hai bên đã từ phát âm Hợp đồng, đang gọi và đồng ý toàn bộ các quy định ghi vào Hợp đồng với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người gồm thẩm quyền hội chứng thực;

- Hai bên đã nghe Người gồm thẩm quyền xác thực đọc Hợp đồng, vẫn phát âm với gật đầu đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của Người tất cả thđộ ẩm quyền triệu chứng thực;

- Hai bên đã nghe Người có thđộ ẩm quyền xác thực phát âm Hợp đồng, đã hiểu cùng gật đầu tất cả những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký kết, lăn tay vào Hợp đồng này trước việc xuất hiện của Người có thđộ ẩm quyền hội chứng thực;

- Hai mặt đang nghe Người gồm thẩm quyền xác thực gọi Hợp đồng, đang gọi với đồng ý tất cả các quy định ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người gồm thẩm quyền triệu chứng thực;

- Hai bên đã nghe fan làm hội chứng phát âm Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý toàn bộ các pháp luật ghi trong Hợp đồng và ký kết vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

- Hai mặt vẫn nghe người có tác dụng triệu chứng phát âm Hợp đồng, đã đọc với chấp nhận tất cả những luật pháp ghi vào Hợp đồng cùng ký kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người bao gồm thđộ ẩm quyền triệu chứng thực;

- Hai bên đang nghe tín đồ có tác dụng bệnh phát âm Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những quy định ghi vào Hợp đồng cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người bao gồm thđộ ẩm quyền bệnh thực;

3. Hợp đồng gồm hiệu lực thực thi hiện hành từ: ………………………………

Bên A Bên B

(ký kết, lăn tay với ghi rõ bọn họ tên) (ký, lăn tay cùng ghi rõ chúng ta tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. mon .…. năm .…..(bằng chữ.…………………)

(Trường thích hợp xác thực quanh đó giờ thao tác làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu xác thực được thực hiện quanh đó tiếng thao tác làm việc, thì ghi thêm tiếng, phút cùng cũng ghi bằng chữ trong vệt ngoặc đơn)

Tại Ủy ban quần chúng. # quận (huyện) ………...…. thành thị Sài Gòn.

(Trường thích hợp vấn đề xác thực được triển khai không tính trụ snghỉ ngơi, thì ghi địa điểm triển khai xác thực với Ủy ban nhân dân)

Tôi (ghi rõ họ tên, công tác của bạn tiến hành chứng thực) ………… quận (huyện) ………...….đô thị HCM.

Chứng thực:

- Hợp đồng đặt cọc này được giao ước thân Bên A là .……..........… với Bên B là ……................ ; các mặt vẫn tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cùng cam kết chịu trách rưới nhiệm trước điều khoản về câu chữ Hợp đồng;

- Tại thời gian chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng gồm năng lực hành động dân sự cân xứng theo công cụ của pháp luật;

- Nội dung thỏa thuận hợp tác của những bên phía trong Hợp đồng cân xứng với điều khoản, đạo đức nghề nghiệp làng mạc hội;

- Các bên giao kết sẽ hiểu Hợp đồng này, vẫn đồng ý tổng thể câu chữ ghi vào Hợp đồng cùng đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi;

Hoặc rất có thể lựa chọn một trong số ngôi trường hợp sau đây:

- Các bên giao kết sẽ đọc Hợp đồng này, vẫn gật đầu toàn cục văn bản ghi trong Hợp đồng cùng đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước việc có mặt của tôi;

- Các mặt giao ước đang gọi Hợp đồng này, vẫn đồng ý cục bộ văn bản ghi trong Hợp đồng với đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

- Các bên giao kết sẽ nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, vẫn chấp nhận tổng thể văn bản ghi trong Hợp đồng đã ký cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận hiểu Hợp đồng này, đã đồng ý toàn thể văn bản ghi trong Hợp đồng cùng đã lăn tay vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi;

- Các mặt giao kết đang nghe Người tất cả thẩm quyền xác thực phát âm Hợp đồng này, sẽ gật đầu cục bộ câu chữ ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước việc xuất hiện của tôi;

- Các bên giao ước đang nghe người làm cho bệnh phát âm Hợp đồng này, sẽ chấp nhận toàn bộ văn bản ghi vào Hợp đồng đã ký kết với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các mặt giao kết đang nghe tín đồ làm hội chứng gọi Hợp đồng này, vẫn chấp nhận toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng và đã lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao ước sẽ nghe bạn có tác dụng triệu chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý cục bộ nội dung ghi trong Hợp đồng với đã ký vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được lập thành .……….. phiên bản thiết yếu (từng bản bao gồm tất cả …... tờ, …...trang), cấp cho cho:

+ Bên A .….. bạn dạng chính;

+ Bên B .….. bạn dạng chính;

+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản thiết yếu.

Số xác thực.…...................... , quyển số .…........ TP/CC- .….


Chuyên mục: