Lịch thi đấu rift rivals 2018

     

*

Địa điểm tổ chức triển khai Rift Rivals 2018:

NA LCS vs EU LCS: Bắc Mỹ.LPL vs LCK vs LMS: Trung Quốc.CBOL vs CLS vs LLN: Brazil.OPL vs GPL vs LJL: Úc.VCS vs LCL vs TCL: Việt Nam.

Lịch thi đấu khu vực Việt Nam

TLC : Vô ĐịchLCL : Hạng 2VCS : Hạng 3
Bạn đang xem: Lịch thi đấu rift rivals 2018

Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 1 04/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
ViKing vs Team Just17:00Team JustFull
GAM vs ROX18:00GAMFull
YouthCrew vs ViKing19:00ViKingFull
ROX vs Royal Bandits20:00RoyalBanditsFull
EVOS vs Gambit21:00EVOSFull
Ngày 2 05/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
Gambit vs SuperMassive17:00GambitFull
Royal Bandits vs GAM18:00Royal BanditsFull
Team Just vs YouthCrew19:00Team JustFull
SuperMassive vs EVOS20:00SuperMassiveFull
EVOS vs Gambit (tie-break 1)21:00GambitFull
RoyalBandits vs Gambit (tie-break 2)22:00GambitFull
Ngày 3 06/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
Viking vs YouthCrew17:00YouthCrewFull
GAM vs YouthCrew18:00GAMFull
GAM vs RoyalBandits19:00RoyalBanditsFull
EVOS vs RoyalBandits20:00RoyalBanditsFull
Ngày 4 07/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
TeamJust vs RoyalBandits17:00RoyalBanditsFull
Gambit vs YouthCrew18:00Gambit Full
ROX vs SuperMassive19:00SuperMassiveFull
Gambit vs SuperMassive20:00SuperMassiveFullXem thêm: Bật Mí Cách Tính Lương Cho Nhân Viên Kinh Doanh Như Thế Nào?

Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 1 05/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
RNG vs FW15:00FWFull
iG vs M1716:00iGFull
EDG vs AFs17:00EDGFull
KT vs MAD18:00KTFull
SKT vs M1719:00SKTFull
RW (Rouge Warriors) vs KT20:00KTFull
Ngày 2 06/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
EDG vs GRX (G-Rex)13:00EDGFull
KZ vs FW14:00FWFull
RW vs MAD15:00RWFull
iG vs SKT16:00iGFull
AFs vs GRX17:00AFsFull
RNG vs KZ18:00RNGFull
Ngày 3 06/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
KZ vs M1715:00KZFull
SKT vs FW 16:00SKTFull
KT vs GRX 17:00KTFull
Ngày 4 07/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
iG vs KT15:00KTFull
RNG vs SKT16:00RNGFull
EDG vs AFs17:00AFsFull
RW vs KZ18:00RWFull
RNG vs AFs19:00RNGFull

Ngày 1Ngày 2Chung kếtNgày 1 06/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
EFX vs FNC02:30FNCFull
TL vs SPY03:30TLFull
100 vs G204:30G2Full
EFX vs SPY05:30EFXFull
Ngày 2 07/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
TL vs FNC02:30TLFull
EFX vs G203:30G2Full
100 vs FNC04:30FNCFull
TL vs G205:30G2Full
100 vs SPY06:30100Full
Ngày 3 thông thường kết 08/07Cặp đấuThời gianKết quảVideos
G2 vs EFX02:30EFXFull
100 vs FNC03:30FNCFull
SPY vs TL04:30SPYFull
FNC vs EFX05:30FNCFull


Chuyên mục: Làng Game Việt