Xem ngày tốt xuất hành theo lịch của khổng minh

     
Hãy cùng coi ngày tốt xấu để khởi hành theo kế hoạch của Khổng Minh – Gia Cát Lượng (Tính theo ngày âm lịch),


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xuất hành theo lịch của khổng minh

*

I/ Tháng một, mon tứ, mon bảy, tháng mười

- Ngày Đường phong: Là ngày tốt nhất có thể, xuất phát được thuận tiện như mong muốn, bao gồm quý nhân phù trợ.

- Ngày Khu thổ: Cầu tài, phát xuất ko thuận, trên đường tốt chạm chán có hại.

- Ngày Đường kim: Xuất hành nối liền, phần nhiều câu hỏi trôi tung.

- Ngày Thuần dương: Xuất hành dễ dãi, việc phệ thành công.

- Ngày Đạo tặc: Ngày xấu, căn nguyên không thuận.

- Ngày Bảo thương: Xuất hành khô giòn thông, cầu tiền tài thuận buồm xuôi gió.

Bảo thương

Đạo tặc

Thuần dương

Đường phong

Khu thổ

Đường kim

06

05

04

01

02

03

12

11

10

07

08

09

18

17

16

13

14

15

24

23

22

19

20

21

30

29

28

25

26

27

II/ Tháng nhì, tháng năm, mon tám, tháng mười một

- Ngày Thiên đạo: Xuất hành , cầu tài giỏi gặp mặt vấn đề.

Xem thêm:

- Ngày Thiên môn: Khởi hành hài lòng, cầu được, ước thấy.

- Ngày Thiên dương: Khởi hành khô hanh thông, ssinh hoạt cầu như ý.

- Ngày Thiên tài: Xuất hành tốt nhất, được tín đồ giúp đỡ.

- Ngày Thiên tặc: Khởi hành xấu, đường đi gặp gỡ nhiều khó khăn.

- Ngày Thiên đường: Mọi bài toán như ý, khởi hành dễ dãi.

- Ngày Thiên hầu: Dễ gặp gỡ đầy đủ điều ko hay trên phố, dễ xẩy ra bất trắc.


Chuyên mục: