Mau hop dong dat coc mua dat 2021

     

khi download bất động sản như Nhà phố – Đất và Chung cư thì đầu tiên bọn họ phải thỏa thuận đặt cọc để xác nhận cam kết mua bán cùng giá cả tài sản. Nhưng có nhiều người không nắm được mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất này có những điều khoản ràng buộc như thế nào phù hợp cùng đúng đắn nhất đến mọi quyền lợi với nghĩa vụ của mặt thiết lập và mặt bán.

Bạn đang xem: Mau hop dong dat coc mua dat 2021

Chính do thế nhưng bây giờ, duanromanplaza.vn xin gửi đến quý người sử dụng BĐS những điều khoản cơ bản trong hợp đồng đặt cọc. Quý quý khách gồm thể Download file Word mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đơn vị đất mới nhất 2021tại đây

*


*
Mẫu hợp đồng Đặt cọc giao thương đơn vị đất mới nhất 2021


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

—————-

HỢP. ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minch (Trường hợp việc công chứng được thực hiện kế bên trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), công ty chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………

Sinch ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minch quần chúng. # số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hoặc bao gồm thể chọn một trong các chủ thể sau:

Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………………

Sinch ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minc quần chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp vợ chồng gồm hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Chủ thể là hộ gia đình:

Họ với tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng. # số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

* Trong trường hợp những chủ thể nêu bên trên gồm đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minc dân chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:……………….. ngày…………. tháng …………. năm………………………………………………….

vày ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Xem thêm: Mua Bán Đất Nam Định Giá Rẻ, Sổ Đỏ Chính Chủ T5/2021, Mua Bán Nhà Đất Tp

Giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh số:………. ngày……… mon ……. năm………………………………………………………………..

do ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Họ với thương hiệu người đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………….. …………………………. ……………………………………

Chứng minch dân chúng số:…………………. cấp ngày…………….. …………… ……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….vì chưng ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong những chủ thể nêu trên)

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể các đưa ra tiết về tài sản đặt cọc

………………………………..

ĐIỀU 2:THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………

ĐIỀU 3:MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

…………………………………………………

ĐIỀU 4:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A bao gồm những nghĩa vụ sau đây:a) Giao tài sản đặt cọc mang lại Bên B theo đúng thỏa thuận;b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;c) Các thỏa thuận không giống …Bên A gồm những quyền sau đây:a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ Khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc cùng một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp tất cả thỏa thuận khác) vào trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);c) Các thỏa thuận không giống …

ĐIỀU 5:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B có những nghĩa vụ sau đây:a) Trả lại tài sản đặt cọc đến Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Trả lại tài sản đặt cọc với một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc mang đến Bên A (trừ trường hợp gồm thỏa thuận khác) vào trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);c) Các thỏa thuận không giống …Bên B bao gồm những quyền sau đây:a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).b) Các thỏa thuận không giống …

ĐIỀU 6:VIỆC NỘP. LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ chi phí công chứng hợp đồng này bởi vì Bên …… chịu trách nát nhiệm nộp.

ĐIỀU 7:PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực hiện Hợp đồng mà lại tạo ra tnhãi chấp, các mặt cùng nhau thương lượng giải quyết bên trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko giải quyết được, thì một vào hai bên tất cả quyền khởi kiện để yêu thương cầu toà án gồm thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8:CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A cùng bên B chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc;Thực hiện đúng với đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;Các cam đoan khác…

ĐIỀU 9:ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai mặt công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp luật của việc giao kết Hợp đồng này;Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng và cam kết vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của Công chứng viên;

Hoặc tất cả thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng với ký kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng ký kết vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng và cam kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng với ký vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe người có tác dụng chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng ký kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;

– Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;

Hợp đồng gồm hiệu lực từ: ……………………………………………….

Bên A Bên B

(ký kết, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (cam kết, điểm chỉ với ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. mon .…. năm .…..(bằng chữ.………………………………………………)

(Trường hợp công chứng quanh đó giờ làm cho việc hoặc theo đề nghị của người yêu thương cầu công chứng được thực hiện quanh đó giờ có tác dụng việc, thì ghi thêm giờ, phút với cũng ghi bằng chữ vào dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minch.

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số … thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

– Hợp đồng đặt cọc này được giao kết giữa Bên A là .……………….…… và Bên B là …………………………………. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng với cam đoan chịu trách nát nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, những bên đã giao kết Hợp đồng bao gồm năng lực hành động dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các phía bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức buôn bản hội;

– Các mặt giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng cùng đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;

Hoặc bao gồm thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng cùng đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng cùng đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng đã cam kết với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng với đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng với đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng đã cam kết và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng với đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;

– Các mặt giao kết đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng cùng đã ký vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;

Hợp đồng này được lập thành .……….. bản thiết yếu (mỗi bản bao gồm gồm …… tờ, ……trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản bao gồm.

Số công chứng .……………………. , quyển số .……….. TP/CC- .….


Chuyên mục: