Hợp đồng cung ứng vật tư

     
*

...loại rủi ro pháp luật, nắm thời cơ có tác dụng nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng cung ứng vật tư


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu vừa lòng đồng

HỢPhường ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓASố:……./………..

......., ngày....... tháng....... năm...........

Gói thầu: ...................................(thương hiệu gói thầu)

Thuộc dự án: ..............................(tên dự án)

Chúng tôi, đại diện thay mặt cho những Bên ký kết Hợp đồng, có có:

Bên mua

Tên Bên mua (Tên Chủ dự án, Bên mời thầu hoặc Tổ chức sắm sửa sản phẩm hóa): ………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ................................................................................................................................

Mã Số thuế: ..............................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: ................................................................. .........................................................

Chức vụ: ................................................................. ..................................................................

Giấy ủy quyền cam kết hợp đồng số ....... ngày......... mon.......... năm......(trường hòa hợp được ủy quyền).

Bên bán

Tên Bên phân phối (Tên đơn vị thầu trúng thầu):..........................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ................................................................................................................................

Mã Số thuế: ..............................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: ................................................................. .........................................................

Chức vụ: ................................................................. ..................................................................

Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng số ....... ngày......... mon.......... năm......(ngôi trường vừa lòng được ủy quyền).

Xem thêm:

Hai bên thỏa thuận hợp tác ký kết Hợp đồng cung ứng sản phẩm & hàng hóa với các ngôn từ sau:

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết trên Prúc lục đương nhiên.

Điều 2. Thành phần Hợp đồng

Thành phần Hợp đồng cùng trang bị tự ưu tiên pháp lý nlỗi sau:

1. Văn bạn dạng Hợp đồng (đương nhiên Phú lục);

2. Biên bản thương thảo hoàn thành thích hợp đồng;

3. Quyết định phê phê duyệt tác dụng trúng thầu;

4. Điều kiện ví dụ của Hợp đồng;

5. Điều khiếu nại chung của Hợp đồng;

6. HSDT và các văn bạn dạng hiểu rõ HSDT trong phòng thầu trúng thầu (trường hợp có);

7. HSMT và những tư liệu bổ sung HSMT (nếu có);

8. Các tài liệu dĩ nhiên không giống (ví như có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên bán

Bên chào bán khẳng định cung ứng mang lại Bên cài vừa đủ những các loại sản phẩm & hàng hóa như nêu trên Điều 1 của Hợp đồng này, mặt khác khẳng định triển khai tương đối đầy đủ những nhiệm vụ cùng trách nhiệm được nêu trong ĐK chung cùng điều kiện rõ ràng của Hợp đồng.

Điều 4. Trách rưới nhiệm của Bên mua

Bên tải cam đoan tkhô nóng tân oán mang đến Bên cung cấp giá trị hợp đồng nêu trên Điều 5 của Hợp đồng này theo cách tiến hành được công cụ vào điều kiện cụ thể của Hợp đồng cũng giống như triển khai khá đầy đủ nhiệm vụ cùng trách nát nhiệm không giống được phương pháp trong điều kiện tầm thường cùng ĐK rõ ràng của Hợp đồng.

Điều 5. Giá trị thích hợp đồng cùng phương thức thanh khô toán.

1. Giá trị hợp đồng .................. .

2. Phương thơm thức thanh hao toán: Tkhô cứng tân oán theo cách làm nêu trong điều kiện rõ ràng của Hợp đồng.

Điều 6. Loại thích hợp đồng: ...............................................................................

Điều 7. Thời gian triển khai vừa lòng đồng: ......................................................

Điều 8. Pmùi hương thức giải quyết trạng rỡ chấp vừa lòng đồng.

1– Trong quy trình triển khai Hợp đồng này, trường hợp tạo nên trạng rỡ chấp, các bên buộc phải kịp lúc báo lẫn nhau biết và chủ động luận bàn, hiệp thương giải quyết và xử lý trên hiệ tượng kính trọng quyền hạn của nhau (bao gồm lập biên phiên bản ghi toàn thể ngôn từ đó).

2– Mọi tma lanh chấp tạo nên từ bỏ phù hợp đồng này cơ mà những mặt ko trường đoản cú giải quyết và xử lý được sẽ tiến hành xử lý chung thđộ ẩm tại …..

3– Các chi phí về kiểm soát, xác minc với chi phí …. vì chưng mặt bao gồm lỗi Chịu.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ….. mon …… năm ……….

2. Hợp đồng không còn hiệu lực hiện hành sau khi 2 bên tiến hành tkhô nóng lý Hợp đồng theo khí cụ định.

Hợp đồng được lập thành .......... cỗ, Bên cài giữ........... bộ, Bên cung cấp giữ lại ............. bộ, những cỗ Hợp đồng có mức giá trị pháp luật tương đồng.

BÊN MUA

(Chữ ký kết, họ tên)

BÊN BÁN

(Chữ ký kết, họ tên)

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG(Kèm theo Hợp đồng số........, ngày........... mon.......... năm.............)

(Prúc lục này được lập dựa vào các đại lý đề xuất của HSMT, HSDT với mọi thỏa thuận hợp tác đạt được trong quy trình đàm phán triển khai xong Hợp đồng, bao hàm hạng mục hàng hóa được cung cấp).


Chuyên mục: