Hình chữ nhật có chiều dài

     

Muốn nắn tính chu vi hình chữ nhật ta mang tổng của chiều dài cùng chiều rộng rồi nhân với (2).

Bạn đang xem: Hình chữ nhật có chiều dài


Lời giải của GV duanromanplaza.vn

Muốn nắn tính chu vi hình chữ nhật ta đem tổng của chiều nhiều năm với chiều rộng rồi nhân với (2).

Vậy hình chữ nhật có chiều dài là (a), chiều rộng là (b) ((a) cùng (b) thuộc đơn vị chức năng đo) thì công thức tính chu vi của hình chữ nhật kia là:

((a + b) imes 2)

Đáp án đề xuất chọn là: b


Phương thơm pháp giải

Hình chữ nhật có chiều lâu năm là (a), chiều rộng lớn là (b) ((a) với (b) thuộc đơn vị chức năng đo) thì phương pháp tính chu vi của hình chữ nhật đó là: ((a + b) imes 2).

Ttốt (a = 275cm) với (b = 168) vào biểu thức ((a + b) imes 2) để tính chu vi hình chữ nhật.


Lời giải của GV duanromanplaza.vn

Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là (a), chiều rộng là (b) ((a) và (b) cùng đơn vị đo) thì công thức tính chu vi của hình chữ nhật kia là: ((a + b) imes 2).

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Hơn 30+ Mẫu Nhà 2 Tầng Đẹp Năm 2012, Những Mẫu Nhà Bếp Đẹp Năm 2012

Với (a = 275cm) cùng (b = 168cm) thì ((a + b) imes 2 = (275 + 168) imes 2 = 886,,(cm))

Do đó chu vi hình chữ nhật chính là (886cm).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là (886).

Đáp án buộc phải chọn là: d


*
*
*

*
Chọn đáp án đúng nhất: (a + b - 2) được Điện thoại tư vấn là:


*
Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức tất cả chứa tía chữ?


*
Với $a = 4637$ và $b = 8892$ thì quý hiếm của biểu thức $a + b$ là:


*
Điền số tương thích vào ô trống:


*
Với $a = 23658, m b = 57291$ với $c = 33608$ thì biểu thức $a + b - c$ có mức giá trị là:


*
Nếu $a = 4529, m b = 3073$ với $c = 7$ thì biểu thức $a + b:c - 357$ có giá trị là (4601). Đúng tốt sai?


*
Cho hai biểu thức: $P. = 268 + 57 imes m - 1659:n$ và $Q = (1085 - 35 imes n):m + 4 imes h$.

So sánh giá trị của 2 biểu thức (P) cùng (Q) biết (m = 8,,,n = 7,,,h = 58).


*

Cho biểu thức $Phường = a + a + a + a + a + a + 1010 + b + b + b + b + b + b - 2018.$

Giá trị của biểu thức (P) với $a + b = 468$ là:


Giấy phxay hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin với Truyền thông.


Chuyên mục: