Hệ thống từ yêu thần ký bắt đầu

     

Giới thiệu hệ thống Từ yêu Thần ký kết Bắt Đầu: phái mạnh thanh niên trên phố đi net về đơn vị bị ô tô cán chết. Tiếp đến xuyên không sang nhân loại Yêu Thần Ký… Lập Harem, hành main chính, ức hiếp vai ác…

Main vô địch lưu, ai không thích tất cả thể kết thúc đọc, cảm ơn