Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh

     
phu_lonely2k2): "Hãy tag crush của công ty vào đây.. Rồi tỏ tình luôn luôn