Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 03

     
Luật Minc Khuê xin ra mắt Mẫu số 02/ĐK-Sổ mừng đón cùng trả kết quả ĐK, cấp Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền mua nhà tại cùng tài sản không giống gắn liền cùng với khu đất về nghành nghề Đất đai và lời giải một trong những vướng mắc của bạn dân về Việc cung cấp sổ đỏ:
Mẫu sổ đón nhận và trả tác dụng việc đăng ký cung cấp sổ đỏ chính chủ ban hành dĩ nhiên Thông bốn số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm năm trước của Bộ trưởng Sở Tài ngulặng cùng Môi ngôi trường điều khoản về làm hồ sơ địa chủ yếu.

Bạn đang xem: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 03


Mẫu số 02/ĐK

……………..…………

(Tên cơ quan tiếp nhận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

SỔ TIẾPhường NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐĂNG KÝ, CẤPhường GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỈNH:...........................................................................Mã:

HUYỆN: ......................................................................Mã:

XÃ:................................................................................Mã:

Quyển số:

……………..……

(Tên phòng ban tiếp nhận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

……………..……

(Tên phòng ban tiếp nhận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

PHIẾU TIẾP.. NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: …………./Liên 1

PHIẾU TIẾPhường NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐĂNG KÝ, CẤPhường. GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: ……………/Liên 2

I. PHẦN TIẾPhường. NHẬN

Ngày….. mon …..năm…...,…………………………………………..

Nhận hồ sơ của:…………..………………….....................................

ĐT:………………..….....................................................................

Hồ sơ thủ tục: ……………….………………………………..……….

Gồm những giấy tờ: ……………………………………..……………….

Xem thêm: Top 5 Ngôi Nhà, Biệt Thự Lớn Nhất Việt Nam Hiện Nay, Những Căn Biệt Thự Đắt Nhất Việt Nam Hiện Nay

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ngày hẹn trả:……………………………………………..……………

II. PHẦN TRẢ KẾT QUẢ

Ngày….. mon …..năm……………………………………………......

Trả hiệu quả cho:…………………………………………..……………

Giấy hội chứng nhận: Số seri: …….……. Số vào sổ cấp: ………………..

Người dìm tác dụng đã nộp sách vở và giấy tờ (bạn dạng gốc) gồm:

…………………………………………………………………………

I. PHẦN TIẾPhường NHẬN

Ngày….. mon …..năm…...,…………………………………………..

Nhận hồ sơ của:…………..…………………...................................

ĐT:………………..…....................................................................

Hồ sơ thủ tục: ……………….………………………………..……….

Gồm các giấy tờ: ……………………………………..……………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ngày hẹn trả:……………………………………………..……………

II. PHẦN TRẢ KẾT QUẢ

Ngày….. mon …..năm……………………………………………......

Trả kết quả cho:…………………………………………..……………

Giấy hội chứng nhận: Số seri: …….……. Số vào sổ cấp: ………………..

Người nhận công dụng vẫn nộp sách vở và giấy tờ (phiên bản gốc) gồm:

…………………………………………………………………………


Chuyên mục: