Giấy đặt cọc tiền mua nhà

     

khi bạn đi xem công ty phố – đất nền hoặc căn hộ phổ biến cư, nếu bạn đã quyết định mua căn bên hoặc lô đất đó thì chắc hẳn là bạn cần phải đặt cọc tiền đến chủ công ty. Bạn ko biết nội dung Giấy đặt cọc cài nhà như thế nào mới là hợp lý. Vì vậy nhưng mà lúc này, duanromanplaza.vn xin chia sẽ Mẫu Giấy đặt cọc giao thương đơn vị đất mới nhất năm 2020.

Bạn đang xem: Giấy đặt cọc tiền mua nhà

*

TẢI MẪU GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT MỚI NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

………., ngày ….mon …. năm 2020

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT

BÊN ĐẶT CỌC:(Sau đây gọi tắt là mặt A)

Ông:……………………………. Sinch năm: ………….

CMND: ……………………. cấp ngày ………….. tại ……………….

Cùng vợ là bà: ……………………..Sinh năm: ……………..

CMND: ………………………… cấp ngày ……………. tại …………………………………

Cả hai thuộc gồm hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC:(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông:……………………………….

Xem thêm:

Sinh năm: …………….

CMND: ……………………… cấp ngày ……………. tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Sau Lúc đã bàn bạc thoả thuận 2 bên nhất trí cam kết kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán công ty đất này với những điều khoản như sau:

Bên A giao đủ mang đến mặt B, bên B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là: ……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền giao thương Lúc 2 bên thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng bao gồm thẩm quyền với giao nhận tiền giao thương.Lý bởi đặt cọc: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị giống nhau, mỗi bản gồm 01 tờ 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản đó là bằng chứng.


Chuyên mục: