Giaấy đề nghị thanh toán

     
Hướng dẫn cách lập giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133, Thông tư 107, Thông tư 200, Thông tư 79


Bạn đang xem: Giaấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 79/2019/TT-BTC được duanromanplaza.vn cập nhật và chia sẻ dưới đây để các bạn tham khảo. Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng như thế nào, cùng xem bài viết dưới đây.

Giấy đề nghị thanh toán mới nhất

1. Định nghĩa giấy đề nghị thanh toán là gì?2. Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC4. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC5. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC6. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC7. Những nội dung của Giấy đề nghị thanh toán cần có8. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán

1. Định nghĩa giấy đề nghị thanh toán là gì?

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. duanromanplaza.vn xin gửi đến các bạn tham khảo Giấy đề nghị thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC., Thông tư 79/2019/TT-BTC.Mời các bạn tham khảo thêm một số mẫu liên quan:Mẫu 03 - TT, Mẫu C42 - HD - Giấy đề nghị tạm ứng mới nhấtMẫu số 01 - TT: Phiếu thuMẫu số 02 - TT: Phiếu chi

2. Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.


Xem thêm: Các Loại Rau Không Cần Ánh Nắng, Càng Để Râm Càng Bội Thu Cả Rổ

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133
Cách viết giấy đề nghị thanh toánGóc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11Mẫu C2-03/NS Giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng trướcMẫu C2-08/NS giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ
Mẫu số 07-TT: Mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý theo Thông tư 133 Mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133 Mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Chuyên mục: