Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu số 10/đk

     

Đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại, cấp cho thay đổi giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền cài nhà tại cùng gia tài không giống gắn liền với đất

Đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại, cấp thay đổi giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền mua nhà ở và tài sản khác gắn liền cùng với đất là mẫu đơn dùng để kiến nghị cùng với cơ sở bao gồm thđộ ẩm quyền về Việc cấp cho lại, cấp thay đổi giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất, quyền mua nhà ở và tài sản không giống nối liền với đất. Mẫu được ban hành hẳn nhiên Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguim và Môi ngôi trường. Mời chúng ta thuộc xem cùng sở hữu về chủng loại solo đề nghị trên đây.

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu số 10/đk

Tờ trình về việc cấp thủ tục ghi nhận quyền áp dụng đấtĐơn xin cấp cho lại, cấp cho thay đổi giấy ghi nhận quyền thực hiện đấtĐơn ĐK quá kế quyền sử dụng đất
Đơn đề xuất cung cấp lại, cung cấp đổi giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền mua nhà tại và gia sản không giống gắn liền với đất
Nội dung cơ bạn dạng của solo đề nghị cấp cho lại, cấp cho thay đổi giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại với gia tài khác nối sát cùng với khu đất nhỏng sau:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúcMẫu số 10/ĐK

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤPhường. LẠI, CẤPhường. ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN STại HỮU NHÀ Tại VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ...................................................................... PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠĐã chất vấn ngôn từ solo đầy đủ, ví dụ, thống duy nhất với sách vở và giấy tờ xuất trình.Vào sổ tiếp nhận làm hồ sơ số: ..... Quyển .....Ngày ...../...../........Người dấn hồ sơ(Ký cùng ghi rõ bọn họ, tên)
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Xem kỹ khuyên bảo viết đối chọi trước khi kê khai; ko tẩy xóa, sửa chữa bên trên đơn)1. Người áp dụng đất, nhà mua tài sản gắn liền cùng với đất1.1. Tên (viết chữ in hoa): ....................................................................................................1.2. Địa chỉ(1): ................................................................................................................................................................................................................................................................2. Giấy ghi nhận đang cấp ý kiến đề nghị được cung cấp lại, cấp đổi2.1. Số vào sổ cấp cho GCN: ..............................; 2.2. Số thành lập GCN: ................;2.3. Ngày cấp GCN ........./........./..........3. Lý bởi vì kiến nghị cung cấp lại, cấp cho đổi Giấy triệu chứng nhận: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. tin tức thửa khu đất bao gồm biến đổi bởi đo lường lại(kê knhì theo bạn dạng trang bị địa thiết yếu mới)Tờ bạn dạng thứ sốThửa đất sốDiện tích (m2)Nội dung thay đổi khác4.1. Thông tin thửa khu đất theo GCN sẽ cấp:- Thửa khu đất số: ..................................................;- Tờ bạn dạng đồ số: ................................................;- Diện tích: .................................................. m2- .......................................................................- .......................................................................4.2. Thông tin thửa khu đất mới rứa đổi:- Thửa đất số: .........................................;- Tờ bản vật dụng số: .......................................;- Diện tích: ......................................... m2- .............................................................- .............................................................

Xem thêm: Xã Vĩnh Lộc A Bình Chánh - 12 Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

5. Thông tin tài sản nối sát với đất đang cung cấp GCN tất cả nạm đổi (kê knhì theo ban bố sẽ đổi khác - nếu có)Loại tài sảnNội dung nạm đổi5.1. tin tức trên Gcông nhân đang cấp:- Loại tài sản: ...................................................;- Diện tích XD (chiếm đất): ....................... m2;- ............................................................................................................................................................................................................................5.2. Thông tin có vậy đổi:- Loại tài sản: ..........................................;- Diện tích XD (chiếm phần đất): .............. m2;- .................................................................................................................................................................................................
6. Những sách vở liên quan mang đến nội dung chuyển đổi nộp kèm theo- Giấy ghi nhận sẽ cấp;..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan ngôn từ kê knhị bên trên đơn là đúng thực sự, ví như không nên tôi trọn vẹn Chịu đựng trách nát nhiệm trước điều khoản. ..............., ngày.........mon........năm.......Người viết đơn(Ký cùng ghi rõ họ tên, đóng góp dấu nếu như có)
Các chúng ta cũng có thể download về phiên bản DOC hoặc PDF để xem khá đầy đủ ngôn từ của đối chọi đề xuất cung cấp lại, cấp cho đổi giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất, quyền cài đặt nhà tại và gia tài không giống gắn liền cùng với khu đất.
*
Tờ trình về vấn đề cấp chứng từ chứng nhận quyền sử dụng khu đất Mẫu tờ trình về vấn đề cấp chứng từ ghi nhận quyền sử dụng đất Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất Đơn xin cấp cho lại, cung cấp đổi giấy chứng nhận quyền áp dụng đất Mẫu 10/ĐK Thủ tục Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền cài đặt nhà tại và gia tài khác gắn sát cùng với khu đất Trong trường phù hợp tách thửa đối với tổ chức, các đại lý tôn giáo, người VN định cư nghỉ ngơi quốc tế, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Chuyên mục: