Đồ hoàng kim môn phái thieu lam

     

Mỗi trường phái trên cõi võ lâm rất nhiều sở hữu gần như trang bị hoàng kim đặc điểm riêng của môn phái mình. Khi cao thủ sở hữu được những món trang bị này, công lực sẽ tạo thêm bội phần. 

Hình ảnhThông tin bỏ ra tiết
*

Bảo Rương Hoàng Kim

Bên vào chứa bất chợt 01 đồ vật Hoàng Kim Môn Phái

Nguồn gốc: lộ diện tại mốc dã tẫu 8.000 với tính năng

*

Chìa Khóa Bạc

Dùng nhằm mở Bảo Rương Hoàng Kim

Nguồn gốc: cài tại Bảo Vật


Chuyên mục: Làng Game Việt