Đầu chuyển máy khoan thành máy cắt

     
80.000₫ 60.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":""},"variation_id":34589,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":30000,"display_regular_price":30000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Lu00e1 chu1eafn bu1ea3o vu1ec7 V2","attribute_chon-kich-thuoc":"","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"30.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34590,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":60000,"display_regular_price":80000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 u0111u1ea7y u0111u1ee7 (cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 10mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"80.000₫ 60.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34592,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":35000,"display_regular_price":50000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 cu01a1 bu1ea3n (khu00f4ng cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 10mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"50.000₫ 35.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34593,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":35000,"display_regular_price":50000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 cu01a1 bu1ea3n (khu00f4ng cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 6mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"50.000₫ 35.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"">">
Chọn loại:Chọn một tùy chọnSở cơ phiên bản (không có lá chắn)Bộ không thiếu thốn (có lá chắn)Lá chắn bảo đảm an toàn V2
Chọn kích thước:Chọn một tùy chọnTrục đường kính 6mmTrục 2 lần bán kính 10mmClear

Bộ prúc kiện dùng để làm gắn thêm vào thứ khoan tay, đổi khác trang bị khoan thành sản phẩm công nghệ giảm, thiết bị cưa

Sở cơ bạn dạng (không bao gồm lá chắn bảo vệ)

*
*

*

*

Sở khá đầy đủ (sẽ bao hàm lá chắn bảo vệ)

*

*

*

CÓ 2 LOẠI: Trục kẹp đầu khoan đường kính 10milimet và 6mm

(Cả 2 nhiều loại trục đầu ren nhằm đính lưỡi giảm, lưỡi cưa đều có đường kính là 9mm)

*

*


Chọn loại:

Sở cơ bạn dạng (không có lá chắn), Sở không thiếu (bao gồm lá chắn), Lá chắn đảm bảo V2


Chuyên mục: