Dao điện statikk

     

Nội trên DUY NHÂT - hấp thụ năng lượng: di chuyển và tấn công tạo ra đòn năng lượng. Ở điểm cùng dồn buổi tối đa, đòn tiến công tiếp theo của bản thân khiến thêm 50-120 gần cạnh thương phép và kích hoạt tất cả các cảm giác nạp năng lượng.

Nội trên DUY NHẤT - Tia Lửa Điện: những đòn tấn công được cường hóa nảy lên tối đa 5 kẻ thù xung quanh, cùng mỗi đòn đánh hoàn toàn có thể gây chí mạng.


Nâng cung cấp trang bị trả chỉnh

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cung cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*
*


Chuyên mục: Làng Game Việt