Công ty tnhh vĩnh phát

     

Tổng mua trọng - GVW: 6.500 KG ( NK650SL Series ). Thùng nhiều năm sơ sinh - 5200 mm
Bạn đang xem: Công ty tnhh vĩnh phát

*

NK650SL9 thùng bạt

""

Tổng cài đặt trọng - GVW: 6.500 KG ( NK650SL Series ). Thùng dài sơ sinh - 5200 mm


*

NK650L9 thùng ướp lạnh

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng mua trọng - GVW: 6.500 KG ( NK650L Series ). Thùng lâu năm sơ sinh - 4.400 mm


*

NK650L4 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng thiết lập trọng - GVW: 6.500 KG ( NK650L Series ). Thùng nhiều năm lọt lòng - 4.400 mm


*

NK490SL9 thùng bửng nâng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng thiết lập trọng - GVW: 4.995 KG ( NK490SL Series ). Thùng dài sơ sinh - 61600 mm
Xem thêm: Mua Bán Nhà Tại Hà Nội Giá Rẻ Tháng 05/2021, Bán Nhà Riêng Hà Nội Giá Rẻ T5/2021

*

NK490SL9 thùng lửng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài trọng - GVW: 4.995 KG ( NK490SL Series ). Thùng dài lọt lòng - 6200 mm


NK490SL9 thùng bí mật

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài trọng - GVW: 4.995 KG ( NK490SL Series ). Thùng nhiều năm sơ sinh - 6200 mm


NK490SL9 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng mua trọng - GVW: 4.995 KG ( NK490SL Series ). Thùng dài sơ sinh - 6200 mm


NK490SL4 thùng lửng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng sở hữu trọng - GVW: 4.990 KG ( NK490SL Series ). Thùng dài lọt lòng - 6200 mm


NK490SL4 thùng bí mật

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng thiết lập trọng - GVW: 4.990 KG ( NK490SL Series ). Thùng dài sơ sinh - 6200 mm


NK490SL4 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài trọng - GVW: 4.990 KG ( NK490SL Series ). Thùng dài lọt lòng - 6200 mm


NK490L4 thùng lửng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng thiết lập trọng - GVW: 4.990 KG ( NK490L Series ). Thùng dài sơ sinh - 4.400 mm


NK490L4 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng sở hữu trọng - GVW: 4.990 KG ( NK490L Series ). Thùng dài sơ sinh - 4.400 mm


NK470 thùng bạt

""

Tổng cài đặt trọng - Tải trọng 1490 kg ( NK470L Series ). Thùng nhiều năm lọt lòng - 4400 mm


Chuyên mục: