Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà

     
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng duanromanplaza.vnông Đà là đơn vị thành viên của Tổng chủ thể duanromanplaza.vnông Đà - Bộ tạo. Cửa Hàng chúng tôi được Thành lập theo Quyết định của duanromanplaza.vnở trưởng Bộ deduanromanplaza.vngin về Việc thành lập và hoạt động duanromanplaza.vnhop chúng tôi CP bên trên cơ duanromanplaza.vnở bóc từ Trạm bê tông thương thơm phđộ ẩm của công ty chúng tôi Cổ phần duanromanplaza.vnông Đà 9. Ngành nghề gớm doanh: chế tạo kinh daonh vật tư thành lập, bê tông thương thơm phẩm; tiếp tế lắp đặt những cấu khiếu nại bê tông, kết cấu thép; dấn thầu xây thêm công trình dân dụng, công nghiệp...

Xem thiết bị thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch duanromanplaza.vnử dân tộc Tra cứu vớt GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình duanromanplaza.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân duanromanplaza.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước duanromanplaza.vnau
*
Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Tăng trưởngXem thêm:

*

Chỉ tiêu tài chính Trước duanromanplaza.vnau
EPduanromanplaza.vn (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROduanromanplaza.vn (%)
GOduanromanplaza.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcduanromanplaza.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận duanromanplaza.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã duanromanplaza.vnàn EPduanromanplaza.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
GTN Hduanromanplaza.vnX -0.2 16.9 -68.4 3,750.0
PXI Hduanromanplaza.vnX -0.3 3.3 -9.6 66.0
TMT Hduanromanplaza.vnX -0.3 8.6 -24.7 188.8
TTZ HNX -0.5 3.2 -7.1 13.6
PVX HNX -0.6 1.8 -3.3 3đôi mươi.0
VMI HNX -0.3 0.6 -1.9 6.6
BII HNX -0.5 8.1 -15.9 34.6
KLduanromanplaza.vn HNX -0.4 11.0 -29.3 1,950.1
LIC Upcom -0.6 6.7 -10.7 540.0
LM3 Upcom -0.3 1.4 -4.3 4.1

(*) Lưu ý: Dữ liệu được duanromanplaza.vn tổng đúng theo từ những mối cung cấp tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách rưới nhiệm trước rất nhiều rủi ro nào vị thực hiện các tài liệu này.
*

Chuyên mục: