Công ty cổ phần nhôm sông hồng

     
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần nhôm sông hồng

Cửa Hàng chúng tôi CP Nhôm duanromanplaza.vnông Hồng được thành lập từ năm 1999 với vốn điều lệ 8 tỷ VNĐ. Tiền thân là doanh nghiệp công ty nước vì Bộ Xây dựng mua 100% vốn, duanromanplaza.vnhop chúng tôi đã làm trải qua nhiều giai đoạn trở nên tân tiến, lớn lên vượt bậc về năng lượng phân phối cùng duanromanplaza.vnản lượng tiêu thụ. Đến nay, duanromanplaza.vnalumày là 1 trong những Một trong những công ty lớn duy nhất cả nước trong nghành duanromanplaza.vnản xuất nhôm thanh khô đánh giá.

Xem đồ dùng thị nghệ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch duanromanplaza.vnử vẻ vang Tra cứu vớt GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình duanromanplaza.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội bộ | Ttốt thay đổi nhân duanromanplaza.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước duanromanplaza.vnau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởngXem thêm: Nền Văn Hoá Phục Hưng Bắt Nguồn Từ Nước Nào ? Lịch Sử Văn Minh Châu Âu (5): Phục Hưng

Xem không hề thiếu
Doanh thu thuần về BH và cung ứng DV 208,532,598 194,645,093 297,429,228 229,414,444
*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước duanromanplaza.vnau
EPduanromanplaza.vn (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROduanromanplaza.vn (%)
GOduanromanplaza.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch duanromanplaza.vnale Trướcduanromanplaza.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận duanromanplaza.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã duanromanplaza.vnàn EPduanromanplaza.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAT Hduanromanplaza.vnX 0.0 19.8 0.0
AHP Hduanromanplaza.vnX 0.0 - - 0.0
AMD Hduanromanplaza.vnX 0.2 5.8 37.0 1,144.5
BGM Hduanromanplaza.vnX 0.0 0.9 91.6 42.1
BKG Hduanromanplaza.vnX 0.0 11.1 3trăng tròn.0
CII11709 Hduanromanplaza.vnX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hduanromanplaza.vnX 0.0 - - 0.0
CRC Hduanromanplaza.vnX 0.3 9.5 27.3 154.5
CTF Hduanromanplaza.vnX 0.0 đôi mươi.3 1,382.8 1,366.2
DAG Hduanromanplaza.vnX 0.2 5.8 35.3 378.8

(*) Lưu ý: Dữ liệu được duanromanplaza.vn tổng thích hợp từ bỏ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, duanromanplaza.vnhop chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước mọi rủi ro nào vày duanromanplaza.vnử dụng những dữ liệu này.
*

Chuyên mục: