Câu hỏi của phamhaininh

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

chu vi một khu đất Hcông nhân bởi 360m . Nếu tăng chiều rộng lớn với đôi khi bớt chiều nhiều năm đi 8m . Thì khu đất kia chiều lâu năm bằng 7/gấp đôi CR . tính diện tích S khu đất đo


*

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 360m. Nếu tăng chiều rộng và mặt khác sút chiều nhiều năm đi 8m thì khi đó chiều nhiều năm bằng 7/2D rộng lớn. Tính diện tích S khu đất kia ?


*

Nửa chu vi của hình chữ nhậtsẽ là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng ttương đối giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần cân nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều lâu năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthiệt của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtsẽ là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 mét vuông


Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng tkhá bớt chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần bằng nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthiệt của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2


Chu vi một khu đất hình chữ nhật bởi 360m. Nếu tăng chiều rộng lớn với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích S khu đất nền kia.

Bạn đang xem: Câu hỏi của phamhaininh


Bài giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

- Nếu tăng chiều rộng bên cạnh đó bớt chiều nhiều năm đi 8 m thì nửa chu vi ko tháy đổi

Chiều dài của hình chữ nhật đó là

180 :( 7 + 2 ) + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật chính là :

180 - 148 =32 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là

148 x 32 = 4736 ( m2)

ĐS : 4736 m2

ỦNG HỘ NHÉ MỌI NGƯỜI !!!!!!!


Tổng của chiều lâu năm và chiều rộng là:

360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộngvới bên cạnh đó sút chiều nhiều năm đi 8m thì lúc đó chiều nhiều năm bằng(frac72)Chiều rộng

=> Tổng của chiều dài với chiều rộng Lúc tăng chiều rộng cùng giảm chiều dài là:

180 + 8 - 8 = 180 (m)

Chiều lâu năm của khu đất nền hình chữ nhật kia là:

180 : (7 + 2) x 7 = 140 (m)

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật đó là:

180 - 140 = 40 (m)

Diện tích của khu đất hình chữ nhật kia là:

140 x 40 = 5600 (m2)

Đs: 5600 m2


CD - 8 thì

CD 7 ; CR 2 phần

CR + 8

nữa chu vi : 360 : 2 = 180 ( m )

tổng cộng phần bằng nhau : 7 + 2 = 9 ( phần )

Giá trị một phần : 180 : 9 = 20 ( m )

chiều lâu năm : 20 x 7 = 140 ( m )

chiều rộng lớn : 180 - 140 = 40 ( m )

diện tích : 140 x 40 = 5600 ( m2 )


Chu vi một khu đất hình chữ nhật bởi 360m. Nếu tăng chiều rộng cùng mặt khác bớt chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng lớn. Tính diện tích khu đất kia.


Nửa chu vi khu đất là:

360 : 2 = 180 m

khi tăng và sút chiều rộng lớn với nhiều năm đi 8 m thì nửa chu vi vẫn ko thay đổi (180 m)

Ta tất cả sơ đồ dùng chiều rộng lớn cùng nhiều năm sau khoản thời gian tăng với giảm là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều lâu năm sau khoản thời gian giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau khoản thời gian tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng lớn ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều dài ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) cùng (2) Ta suy ra được diện tích S khu đất nền đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:


Đúng 0
Bình luận (0)

Nếu cùngtăng chiều rộng lớn với giảm chiều lâu năm đi 8 m thì tổng của chiều lâu năm và chiều rộng lớn ( Hay còn gọi là nửa chu vi khu đất không thay đổi )

Nửa chu vi khu đất nền hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta gồm sơ thứ :

Chiều rộng !____!____! Tổng là 180 m

Chiều lâu năm !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị một trong những phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = đôi mươi ( m )

Chiều nhiều năm khu đất hình chữ nhật ban đầulà :

đôi mươi x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng lớn khu đất nền hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

360 : 2 = 180 (m)

Lúc tăng chiều rộng cùng sút chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi không thay đổi, lúc đó ta có sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = 20 (m)

Chiều rộng HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều dài HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...


Đúng 0
Bình luận (0)

Chu vi 1 khu đất là 360m. Nếu tăng chiều rộng với đồng thời bớt chiều lâu năm đi 8 m khi ấy chiều lâu năm bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó


Lớp 5 Toán thù
17
0
Gửi Hủy

công dụng của mình:4736m2


Đúng 0

Bình luận (0)

Tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng là:

360 : 2 = 180 ( m )

Nếu tăng với bớt 2D cùng 1 số ít thì tổng vẫn ko đổi.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

7 + 2 = 9 ( phần )

Chiều dài là :

(180 : 9) x 7 + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng là:

180 - 148 = 32 ( m )

Diện tích là:

148 x 32 = 4736 ( m² )

ĐS: 4736 m²


Đúng 0
Bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

360 : 2 = 180 (m)

lúc tăng chiều rộng lớn cùng bớt chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi ko đổi khác.

khi đó ta bao gồm sơ thiết bị :

Chiều nhiều năm : |===|===|===|===|===|===|===|

chiều rộng lớn : |===|===| nửa chu vi : 180 m

Theo sơ vật, tổng cộng phần cân nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị một phần là:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng lớn HCN là:

đôi mươi x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều nhiều năm Hcông nhân là:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN là:

135 x 45 = 6075 (m2)

Đáp số : 6075 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Chu vi một vườn hình chữ nhật ( hcn) bởi 60m, hiệu độ lâu năm của chiều nhiều năm cùng chiều rộng lớn là 20m. Tìm đọ lâu năm các cạnh của hcn.

Xem thêm: Sang Nhượng Cửa Hàng, Mặt Bằng Quận Thủ Đức, Sang Quán Cafe Quận Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh

2. Một thửa khu đất hcn tất cả chu vi là 56m. Nếu giảm chiều rộng lớn 2m cùng tăng chiều nhiều năm 4m thì diện tích S tăng lên 8m^2. Tìm chiều rộng và chiều nhiều năm thửa đất.

3. Một căn vườn hcn có chiều lâu năm bởi 3 lần chiều rộng. Nếu tăng từng cạnh thêm 5m thì diện tích khu vừơn tăng lên 385m^2. Tính độ dài những cạnh của vườn.

4. Một khu đất hcn tất cả chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 10m. Nếu chiều lâu năm tăng lên 6m, chiều rộng giảm sút 3m thì diện tích new tăng hơn diện tích cũ là 12m^2. Tính các kích thước của khu đất nền.


Lớp 8 Toán
12
0
Gửi Hủy

2/hotline chiều nhiều năm,rộng theo lần lượt là a;b (m;a,b>0)

Từ đề bài,suy ra a + b = 28 m

Suy ra a = 28 - b.

Suy ra diện tích S là b(28-b)

Theo đề bài,ta có phương thơm trình:(left(b-2 ight)left(28-b+4 ight)=bleft(28-b ight)+8)

(Leftrightarrowleft(b-2 ight)left(32-b ight)=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow-b^2+34b-64=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow34b-64=28b+8)

(Leftrightarrow6b-72=0Leftrightarrow b=12)

Suy ra chiều nhiều năm là: 28 - b = 28 - 12 = 16

Vậy ...


Đúng 0

Bình luận (0)

giải góp bản thân vs ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

toán thù lp 8 thiệt à,hơi tương tự lp 5 nhỉ


Đúng 0
Bình luận (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng cùng mặt khác sút chiều nhiều năm đi 8m .khi đo chiều nhiều năm bằng 7gấp đôi chiều rộng.tính diện tích S khu đất đó


Lớp 5 Toán thù
24
0
Gửi Hủy

Nửa chu vi của hình chữ nhậtchính là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần cân nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều nhiều năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtsẽ là :

148 x 32 = 4736(m2)


Đúng 0

Bình luận (0)

nửa chu vi là: 360 : 2=180 (m)

chiều rộng là : 180:(7+2)x2-8=32 (m)

chiều dài là: 180-32=148 (m)

diện tích S là: 148x 32=4736


Đúng 0
Bình luận (0)

256 125


Đúng 0
Bình luận (0)

chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 270m. ví như tăng chiều rộng lớn đồng thời bớt chiều dài đi 4m thì chiều rộng lớn bởi 2/7 chiều lâu năm . tính diện tích khu đất.


Lớp 5 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

tìm số thoải mái và tự nhiên tất cả 3 chữ số, chữ sốsố mặt hàng đơn vị là 7 trường hợp thay đổi chữ số sản phẩm đơn vị lên đầu được số new mang phân tách mang lại số ban đầu được tmùi hương là 2 dư 21


Đúng 0

Bình luận (0)

Nửa chu vi khu đất nền là :

270 : 2 = 135 ( m )

Nếu tăng chiều rộng đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì nửa chu vi không thế đổi

Tổng số phần đều nhau là :

2 + 7 = 9 ( phần )

Chiều nhiều năm thật của khu đất là :

135 : 9 x 7 + 4 = 109 ( m )

Chiều rộng thật của khu đất nền đó là :

135 - 109 = 26( m )

Diện tích khu đất là :

109 x 22 = 2834( m2 )

Đáp số : 2834 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 270m . Nếu tăng chiều rộng,mặt khác bớt chiều lâu năm đi 4m thì dịp kia chiều nhiều năm bởi 7/2D rộng.Tính diện tích S khu đất đó


Lớp 5 Toán thù
28
0
Gửi Hủy

là 2834


Đúng 0

Bình luận (0)

2834 do


Đúng 0
Bình luận (0)

2834 đor


Đúng 0
Bình luận (0)

một khuđất hình chữ nhật có chu vi 352m.trường hợp tăng chiều rộng lên 8m và đồng thờibớt chiều dàiđi 8m thìđược khu vực đấtcóchiều rộng lớn bởi 3/5 chiều lâu năm.search diện tích S khuđất banđầu,


Lớp 4 Tân oán
5
0
Gửi Hủy

minh ko biet


Đúng 0

Bình luận (0)

222222222222222222222222


Đúng 0
Bình luận (0)

có vẽ sơ vật xong xuôi rồi tính ban đầu


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


duanromanplaza.vn


Chuyên mục: