Chính sách phân phối sản phẩm

     

Luận văn tốt nghiệp: “Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa” cho các bạn làm luận văn tham khảo .Link tải: bit.ly/lv020
Bạn đang xem: Chính sách phân phối sản phẩm

*Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Nhân Viên Nấu Ăn Văn Phòng Tại Hà Nội

*

Luận văn: Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm, 9 ĐIỂM!

1. iMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................1LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................3CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG ........................................................4I.1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN PHỐI....................................4I.1.1. Phân phối ...................................................................................................4I.1.2. Chiến lược phân phối: ................................................................................4I.1.3. Kênh phân phối: .........................................................................................4I.1.4. Lịch sử ra đời của kênh phân phối................................................................5I.2 BẢN CHẤT CỦA KÊNH PHÂN PHỐI.........................................................7I.2.1. Tại sao cần có những người trung gian? .......................................................7I.2.2. Vai trò của phân phối trong hoạt động Marketing Mix: ................................7I.2.3. Chức năng của kênh phân phối.....................................................................9I.2.4. Số cấp của kênh........................................................................................ 10I.3. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI...................................................................... 11I.3.1. Quyết định thiết kế kênh........................................................................... 11I.3.1.1. Xây dựng mục tiêu và yêu cầu bắt buộc của kênh................................... 11I.3.1.1.1. Mục tiêu của kênh phân phối .............................................................. 11I.3.1.1.2. Yêu cầu của việc thiết kế kênh phân phối: ........................................... 12I.3.1.2. Phân tích mức độ đảm bảo dịch vụ mà khách hàng mong muốn ............ 13I.3.1.3. Xác định những phương án chính của kênh ........................................... 14I.3.1.4. Đánh giá các phương án của kênh chủ yếu............................................. 16I.3.2. Quản lý kênh ............................................................................................. 18I.3.2.1. Tuyển chọn các thành viên của kênh....................................................... 19I.3.2.2. Động viên các thành viên của kênh......................................................... 20I.3.2.3. Đánh giá các thành viên của kênh........................................................... 21I.3.2.4. Sửa đổi những thành viên của kênh ........................................................ 22I.3.3. Sự hợp tác, mâu thuẫn và cạnh tranh giữa các kênh.................................. 22I.3.3.1. Các kiểu mâu thuẫn và cạnh tranh .......................................................... 22

Chuyên mục: