Chỉnh nút fifa 17

     
Sau các năm đùa PES, hoặc FIFA Online 3, bạn lần đầu tiên tiếp xúc cùng với FIFA truyền thống lâu đời sẽ không tránh khỏi ngạc nhiên vì hệ thống điều khiển khác lạ của nó. Đó là nguyên nhân duanromanplaza.vn viết chỉ dẫn và giải thích chi tiết về khối hệ thống điều khiển của FIFA để giúp bạn gấp rút làm quen.Bài viết này bao hàm 2 phần, sử dụng FIFA 14 nhằm minh họa. Phần đầu nội dung bài viết sẽ giới thiệu cụ thể về hệ thống điều khiển ước thủ của FIFA dĩ nhiên giải thích chức năng của từng mục. Phần cuối bài sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh thiết lập nút keyboard hoặc tay vắt để đùa FIFA theo ý muốn.

Bạn đang xem: Chỉnh nút fifa 17


Lưu ý đặc biệt quan trọng bạn phải nhớ:
Khi vào game FIFA, tại màn hình tiếp sau đây bạn thấy dòng chữ: "PRESS START or SPACE - This will be your default control device." Điều này có nghĩa là ngay thời khắc này, chúng ta dùng máy gì để nhấn nút vào game, thì thiết bị này sẽ là thiết bị điều khiển mặc định - tức Controller 1.
*
Rồi, họ cùng bắt đầu nhé!

Giới thiệu chi tiết về hệ thống điều khiển

Chúng ta sẽ ban đầu từ đồ họa chính, MENU
> CUSTOMISE > SETTINGS > CONTROLS
*

Giải thích chân thành và ý nghĩa các tùy chỉnh cấu hình trong bảng Setting Controller

*

Các tùy chọn bao gồm: Auto/Airballs/Manual
- Tự động/Bóng bổng/Thủ côngAuto: We will switch to the best player for you khổng lồ control. If you would lượt thích to switch someone else you can still override our selection by pressing the switch button.Air Balls: We will only switch for you on Lobs and Crosses, otherwise you are on your own.Manual: We will never tự động switch for you, you are on your own. Tự động: cửa hàng chúng tôi sẽ tự thay đổi người phù hợp nhất để các bạn điều khiển. Nếu bạn muốn đổi qua cầu thủ khác, bạn có thể nhấn nút thay đổi người.Bóng bổng: shop chúng tôi chỉ tự đổi người cho bạn khi láng bổng, còn sót lại do chúng ta tự điều chỉnh.Thủ công: shop chúng tôi sẽ không lúc nào tự đổi người, toàn bộ là bởi vì bạn.
Các tùy chọn bao gồm: High/Low/None - Cao/Thấp/KhôngAuto switch move assistance will keep the player you tự động switch to lớn moving in his current direction for a short period of time. This gives you time khổng lồ orient your intended direction for the new player. Tự động hỗ trợ dịch rời khi thay đổi người sẽ giúp cầu thủ của công ty TỰ ĐỘNG dịch chuyển theo hướng hiện tại trong một khoảng gian ngắn. Điều này sẽ cho bạn thời gian để định hướng di chuyển cho cầu thủ mới đổi này.Điều này khôn xiết có ý nghĩa sâu sắc khi bạn tiến hành việc đổi bạn theo kèm. ước thủ bạn chuyển sang điều khiển đã tiếp tục dịch rời theo phía cũ một đoạn ngắn, trong quy trình đó các bạn sẽ quan giáp được hướng di chuyển của anh ta để biến hóa hướng cho phải chăng mà ko làm mong thủ bị lạc nhịp di chuyển.
Các tùy chọn gồm những: On/Off
- Bật/TắtThis setting is for "Assisted" và "Semi" assisted passing only. When set to off, the power of your pass will be slightly affected by the length of time you hold the pass button. Hold it too long and you will over hit your pass, too short & it will be under hit. Cấu hình thiết lập này chỉ dành cho chính sách chuyền "Hỗ trợ" và "Bán hỗ trợ". Khi chúng ta tắt đi, lực chuyền đã bị ảnh hưởng bởi thời hạn bạn nhấn giữ nút chuyền. Dìm giữ quá lâu mặt đường chuyền sẽ dư lực, ngược lại đường chuyền đang thiếu lực.
Các tùy chọn gồm những: Assisted/Semi/Manual
- Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Pass direction and power will be assisted lớn help play passes into the receiver's path & avoid oppenent players.Semi: Pass nguồn is assisted, but we'll only help you a little with the direction.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, and the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng với lực chuyền sẽ được hỗ trợ để giúp bạn chuyền đúng hướng dịch rời của đồng đội và nên tránh cầu thủ đối phương.Bán hỗ trợ: Lực chuyền được hỗ trợ, nhưng công ty chúng tôi chỉ giúp đỡ bạn một chút về phía chuyền.Thủ công: Hướng các bạn điều chỉnh chính là hướng con đường chuyền, và bạn nhấn duy trì nút chuyền càng lâu bao nhiêu, mặt đường chuyền đi càng táo tợn bấy nhiêu.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Manual - Hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Through ball direction and power will be asssited khổng lồ help play passes into the receiver's path & avoid oppenent players.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, và the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng với lực con đường chuyền chọc khe sẽ được hỗ trợ để giúp bạn chuyền đúng hướng dịch rời của đồng đội và nên tránh cầu thủ đối phương.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh chính là hướng mặt đường chuyền, và bạn nhấn giữ nút chuyền càng lâu bao nhiêu, đường chuyền đi càng mạnh bạo bấy nhiêu.Như vậy ở cùng cấu hình thiết lập Manual thì chuyền chọc khe tuyệt chuyền thông thường là như nhau.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual
- Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Shot direction will be assisted to lớn always aim towards the goal.Semi: You have khổng lồ aim toward the target lớn keep your shots on target.Manual: The direction you aim is the direction the shot will go. Hỗ trợ: hướng sút đang được hỗ trợ luôn hướng về phía size thành.

Xem thêm: Top 22 Nhà Nghỉ Nha Trang Giá Nhà Nghỉ Ở Nha Trang Theo Giờ Sạch

Bán hỗ trợ: chúng ta phải nhắm về phía kim chỉ nam để phần lớn cú giảm đi trúng đích.Thủ công: bạn nhắm hướng nào, bóng sẽ được sút theo phía đó.
Các tùy chọn gồm những: Assisted/Semi/Manual - Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Cross direction will be assisted towards a team mate. Cross nguồn will be assisted to front or back post areas và there will be no nguồn bar on the cross.Semi: You have to choose the right power, but cross direction will be assisted to lớn front or back post areas.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, & the longer you hold the button khổng lồ perform crosses, the stronger the cross will be. Hỗ trợ: phía tạt bóng vẫn được cung cấp hướng về phía đồng đội. Lực tạt bóng sẽ được cung cấp tới khu vực cột ngay gần hoặc cột xa của form thành và sẽ không còn hiển thị thanh lực tạt bóng.Bán hỗ trợ: bạn phải từ canh lực, tuy nhiên hướng tạt bóng vẫn được cung ứng tới quanh vùng cột sát hoặc cột xa của size thành.Thủ công: Hướng các bạn điều chỉnh đó là hướng mặt đường chuyền, và bạn nhấn duy trì tạt trơn càng thọ bao nhiêu, đường tạt láng đi càng dạn dĩ bấy nhiêu.
Các tùy chọn gồm những: Assisted/Manual - Hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Lob pass direction & power will be assisted so lob passes will be played towards a team mate.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, and the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng con đường chuyền bổng và lực sẽ tiến hành hỗ trợ vì thế các đường chuyền bổng sẽ hướng thẳng về phía đồng đội.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh chính là hướng con đường chuyền, và chúng ta nhấn duy trì nút chuyền càng lâu bao nhiêu, đường chuyền đi càng mạnh bạo bấy nhiêu.
Các tùy chọn gồm những: Assisted/Semi/Manual - Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Balls realtively close lớn your toàn thân will be automatically saved, for all the others you need lớn get positioning and timing right. Direction doesn't matter.Semi: Balls close lớn your toàn thân will be automatically saved, for all the others you need khổng lồ get positioning direction, & timing right.Manual: Just reflex saves are automatics, every other ball will depend on your positioning, timing, và the direction you attempt to save. Hỗ trợ: mọi quả trơn có tương quan ở gần các bạn sẽ được auto phá ra, toàn bộ trường hòa hợp khác bạn phải canh đúng vị trí với thời điểm. Hướng không quan trọng.Bán hỗ trợ: đa số quả trơn gần các bạn sẽ được tự động hóa phá ra, tất cả trường hòa hợp khác bạn phải canh đúng vị trí, hướng và thời điểm.Thủ công: ngược lại với việc tự động hoàn toàn, rất nhiều pha bóng đều phụ thuộc vào vị trí, thời hạn và hướng các bạn tiếp cận nhằm phá bóng.
Các tùy chọn gồm những: On/Off - Bật/TắtTurning on Analog Sprint allows you lớn control how fast you sprint. The futher you hold the sprint button, the faster the player will run. Bật chế độ Ananlog Sprint được cho phép bạn điều chỉnh tốc độ chạy theo ý muốn. Chúng ta nhấn duy trì nút chạy càng sâu, cầu thủ chạy càng nhanh.Thiết lập này chỉ giành cho các tay cầm có nút bấm thiết kế để chuyển động dưới dạng "tín hiệu tương tự", tức Analog. Những nút LT, RT (Xbox) hay L2, R2 (PlayStation) khi dìm xuống như lò xo chính là các nút nhấn Analog, với khi nút chạy nhanh được gán cho chúng thì bọn họ mới sử dụng được tính năng này.
Các tùy chọn bao gồm: Tactical Defending/Legacy Defending
'Tactical Defending' gives you the ability khổng lồ time your tackles & maintain your position lượt thích never before. 'Legacy Defending' gives you the familar defending controls of past FIFA titles. 'Tactical Defending' cho bạn khả năng canh thời khắc tắc bóng trong khi vẫn bảo đảm an toàn vị trí phòng ngự mà trước đó chưa từng có. Legacy Defending' cho bạn khả năng phòng ngự quen thuộc giống các tựa game FIFA về trước.Để tìm hiểu thêm về Tactical Defending và Leagacy Defending, đối chiếu ưu điểm yếu của 2 cách tinh chỉnh và điều khiển phòng thủ này, chúng ta cũng có thể tham gia bàn luận cùng duanromanplaza.vn tại đây.
*

Hướng dẫn chỉnh nút

Ở phần này, duanromanplaza.vn sẽ dùng giao diện bàn phím để hướng dẫn chúng ta chỉnh nút, với tay cầm cũng biến thành tương tự.

Bước 1

Từ bảng bảng tùy chỉnh cấu hình các chính sách điều khiển của Controller. Mục Control Device
chọn Keyboard Only
*

Bước 2

Nhấn phím E
để chuyển qua thiết lập các phím bấm đến ATTACK (tấn công). Chuyển qua Preset: Alternate. Đây chính là bước quan trọng mà không ít người chơi bắt đầu không thể chỉnh được keyboard vì bị loạn nút.
*

Bước 3

Từ chế độ Alternate
, bước đầu chọn phím mong đổi. Lúc này, Preset từ Alternate đã tự chuyển sang CustomBạn có thể đổi như ví dụ dưới đây:
*
*
*

Bước 4

Nhấn phím E
để gửi qua tùy chỉnh cấu hình các phím bấm mang lại DEFENCE (phòng thủ). Các bạn lưu ý, những nút cho tấn công và chống thủ liên quan nhau, thực tế không thể chỉnh bóc riêng được.
*

Bước 5

Nhấn phím E
để đưa qua thiết lập các phím bấm mang đến MENU CONTROLS (điều khiển menu)
*
Như vậy là bọn họ đã tùy chỉnh thiết lập xong.Chúc bạn thành công!

Chuyên mục: Làng Game Việt