Cách tính tuần trong tháng

     

Sử dụng công thức Excel Tôi cần lấy số tuần trong tháng kể từ ngày cụ thể. Nhưng, điều kiện là nó nên có thứ hai trong đó. Thứ Hai đến Chủ Nhật là những ngày làm việc.

Bạn đang xem: Cách tính tuần trong tháng

Tôi đã thử điều này:

*

Nhưng, số tuần được đưa ra là 5, trong đó phải là 4 vì ngày 1 tháng 11 năm 2013 là thứ Sáu, vì vậy số này sẽ được tính vào tháng 10 tuần trước.

Xem thêm: Á Hậu Trịnh Kim Chi Và Người Chồng Đại Gia Ở Rể, Diễn Viên Trịnh Kim Chi


Nếu tuần 1 luôn bắt đầu vào Monday đầu tiên của tháng, hãy thử công thức này cho số tuần

=INT((6+DAY(A1+1-WEEKDAY(A1-1)))/7)

Đó là số tuần kể từ ngày trong A1 mà không cần tính toán trung gian - nếu bạn muốn sử dụng "ngày thứ hai" trong B1, bạn có thể sử dụng phiên bản này

=INT((DAY(B1)+6)/7)


Jonathan từ các diễn đàn ExcelCentral gợi ý :

=WEEKNUM(A1,2)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),2)+1 Công thức này trích xuất tuần trong năm <...> và sau đó trừ nó khỏi tuần của ngày đầu tiên trong tháng để có được tuần trong tháng. Bạn có thể thay đổi ngày đó tuần bắt đầu bằng cách thay đổi đối số thứ hai của cả hai hàm WEEKNUM (đặt thành 2 trong ví dụ trên). Trong những tuần bắt đầu vào Chủ nhật, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,1)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),1)+1Trong những tuần bắt đầu vào thứ ba, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,12)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),12)+1v.v.

Tôi thích nó hơn vì nó sử dụng chức năng tính toán được tích hợp trong tuần của Excel ( WEEKNUM ).


6
2 thg 3, 2015Ohad Schneider
Tìm số tuần cho mỗi ngày trong tháng (coi Thứ Hai là đầu tuần)

Giữ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo $B$13

=WEEKNUM(B18,2)-WEEKNUM($B$13,2)+1WEEKNUM(B18,2) - trả về số tuần của ngày được đề cập trong ô B18

WEEKNUM($B$13,2) - trả về số tuần của ngày đầu tiên của tháng trong ô B13


0
5 thg 6, 2018Prabhamayee Mishra
Bỏ qua các bản sao và tạo danh sách mới về các giá trị duy nhất trong Excel

Công thức sao chép các giá trị từ công thức sang cột khác

Chuyển đổi HEX sang RGB trong Excel

Công thức Excel để tham khảo "GỬI ĐẾN"

lọc ra nhiều tiêu chí bằng Excel vba

PivotTable để hiển thị giá trị, không phải tổng giá trị

Microsoft Excel Không thể chèn các ô mới

Excel Q - SUMIFS với mảng 2 chiều

Thay đổi màu tô của một ô dựa trên lựa chọn từ Danh sách thả xuống trong một ô liền kề

Các ô định dạng có điều kiện nếu giá trị của chúng bằng BẤT K value giá trị nào của cột khác

Excel: Điều khiển thu hẹp và mở rộng đáng kinh ngạc

vlookup với nhiều cột

Kiểm tra xem một ô có chứa chuỗi con không

Khi nào nên sử dụng định dạng xlsm hoặc xlsb?

Phạm vi biểu đồ động sử dụng INDIRECT: Chức năng đó không hợp lệ (mặc dù phạm vi được tô sáng)

Trích xuất chuỗi con cuối cùng từ một ô

Trả về các giá trị từ hàng trên cho hàng hiện tại

Kết hợp EXTEL VÀ VLOOKUP EXCEL

Định dạng có điều kiện bằng hàm AND ()

định dạng ngày excel không hoạt độngChuyên mục: