Cách tính tuần trong tháng

     

Sử dụng cách làm Excel Tôi đề xuất mang số tuần hồi tháng kể từ ngày cụ thể. Nhưng, điều kiện là nó nên gồm sản phẩm công nghệ nhì trong những số ấy. Thứ Hai mang đến Chủ Nhật là hầu hết ngày thao tác làm việc.

Bạn đang xem: Cách tính tuần trong tháng

Tôi đã từng điều này:

*

Nhưng, số tuần được đưa ra là 5, trong các số ấy phải là 4 bởi vì ngày 1 mon 1một năm 2013 là sản phẩm công nghệ Sáu, bởi vậy số này sẽ tiến hành tính trong thời điểm tháng 10 tuần trước.

Xem thêm: Á Hậu Trịnh Kim Chi Và Người Chồng Đại Gia Ở Rể, Diễn Viên Trịnh Kim Chi


Nếu tuần 1 luôn ban đầu vào Monday trước tiên của mon, thử cách làm này mang lại số tuần

=INT((6+DAY(A1+1-WEEKDAY(A1-1)))/7)

Đó là số tuần kể từ ngày vào A1 nhưng mà không cần tính toán thù trung gian - nếu bạn có nhu cầu sử dụng "ngày lắp thêm hai" vào B1, chúng ta có thể áp dụng phiên phiên bản này

=INT((DAY(B1)+6)/7)


Jonathan từ những diễn bọn ExcelCentral lưu ý :

=WEEKNUM(A1,2)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),2)+1 Công thức này trích xuất tuần trong thời gian <...> và tiếp nối trừ nó khỏi tuần của ngày đầu tiên vào thời điểm tháng để sở hữu được tuần hồi tháng. quý khách rất có thể chuyển đổi ngày đó tuần ban đầu bằng cách biến đổi đối số lắp thêm nhì của cả hai hàm WEEKNUM (đặt thành 2 vào ví dụ trên). Trong các tuần bước đầu vào Chủ nhật, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,1)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),1)+1Trong phần nhiều tuần bắt đầu vào trang bị ba, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,12)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),12)+1v.v.

Tôi ưa thích nó hơn vị nó sử dụng chức năng tính toán thù được tích hợp vào tuần của Excel ( WEEKNUM ).


6
2 thg 3, 2015Ohad Schneider
Tìm số tuần cho từng ngày hồi tháng (coi Thứ Hai là đầu tuần)

Giữ ngày đầu tiên của mon tiếp theo $B$13

=WEEKNUM(B18,2)-WEEKNUM($B$13,2)+1WEEKNUM(B18,2) - trả về số tuần của ngày được nhắc vào ô B18

WEEKNUM($B$13,2) - trả về số tuần của ngày trước tiên của mon trong ô B13


0
5 thg 6, 2018Prabhamayee Mishra
Bỏ qua các bản sao và tạo ra list new về các quý hiếm tuyệt nhất trong Excel

Công thức xào nấu những giá trị tự công thức lịch sự cột khác

Chuyển thay đổi HEX lịch sự RGB vào Excel

Công thức Excel để xem thêm "GỬI ĐẾN"

lọc ra những tiêu chí bằng Excel vba

PivotTable nhằm hiển thị quý giá, không hẳn tổng giá trị

Microsoft Excel Không thể cnhát các ô mới

Excel Q - SUMIFS cùng với mảng 2 chiều

Tgiỏi thay đổi màu tô của một ô dựa vào chọn lựa từ Danh sách thả xuống vào một ô lập tức kề

Các ô định hình tất cả ĐK ví như cực hiếm của chúng bởi BẤT K value quý giá nào của cột khác

Excel: Điều khiển thu thon và không ngừng mở rộng xứng đáng kinh ngạc

vlookup với khá nhiều cột

Kiểm tra xem một ô có cất chuỗi bé không

lúc làm sao phải thực hiện định dạng xlsm hoặc xlsb?

Phạm vi biểu đồ gia dụng động thực hiện INDIRECT: Chức năng đó không hợp lệ (tuy vậy phạm vi được sơn sáng)

Trích xuất chuỗi bé ở đầu cuối xuất phát điểm từ 1 ô

Trả về những quý hiếm từ bỏ sản phẩm trên cho mặt hàng hiện tại tại

Kết thích hợp EXTEL VÀ VLOOKUP EXCEL

Định dạng tất cả ĐK bằng hàm AND ()

định hình ngày excel ko hoạt độngChuyên mục: