Cách tính số trung vị

     
Excel cho duanromanplaza.vn 365Excel cho duanromanplaza.vn 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Thêm...Ít hơn

Giả sử bạn muốn tìm hiểu điểm giữa nằm trong phân bố điểm của học viên hoặc mẫu dữ liệu kiểm soát chất lượng. Để tính số trung vị của một nhóm các số, hãy dùng hàm MEDIAN.

Bạn đang xem: Cách tính số trung vị

Hàm MEDIAN đo lường xu hướng trung tâm, là vị trí trung tâm của một nhóm số trong một phân bố thống kê. Ba cách đo lường thông dụng nhất về xu hướng trung tâm là:

Trung bình là trung bình số học, được tính bằng cách cộng một nhóm các số rồi chia cho số lượng các số. Ví dụ, trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 chia cho 6, ra kết quả là 5.

Trung vị là số nằm ở giữa một nhóm các số; có nghĩa là, phân nửa các số có giá trị lớn hơn số trung vị, còn phân nửa các số có giá trị bé hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

Mode là số xuất hiện nhiều nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một nhóm các số, ba cách đo lường xu hướng trung tâm này đều là như nhau. Với một phân phối lệch của một nhóm các số, chúng có thể khác nhau.


Windows macOS

Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ trong trường hợp khác thì chức năng là giống nhau.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Mở sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

Chọn ví dụ dưới đây.


Lưu ý: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.


1

2

3

4

5

6

7

A

10

7

9

27

0

4

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Bấm vào bên trong một ô trống.

Bấm vào tab Công thức, rồi bấm vào Tự động tính tổng > hàm khác.

Nhập MEDIAN vào hộp Tìm kiếm hàm:, rồi bấm OK.

Nhập A1:A7 vào hộp Số 1.

Xem thêm: Sơ Tán Khẩn Cấp Hàng Trăm Hộ Dân Xung Quanh Vụ Cháy Chung Cư Bắc Hà

Ví dụ: câu trả lời xuất hiện trong ô phải là 8.


Mẹo: Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.


Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Mở sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

Chọn ví dụ dưới đây.


Lưu ý: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.


1

2

3

4

5

6

7

A

10

7

9

27

0

4

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Bấm vào bên trong một ô trống.

Bấm vào tab Công thức, rồi bấm vào Tự động tính tổng > hàm khác.

Trong ngăn Bộ dựng Công thức, nhập MEDIAN vào hộp Tìm kiếm, rồi bấm vào Chèn Hàm.

Đảm bảo khoảng cách ô trong hộp Số 1 khớp với dữ liệu của bạn (Trong trường hợp này, A1:A7).

Ví dụ: câu trả lời xuất hiện trong ô phải là 8.


Mẹo: Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.


Chi tiết hàm

MEDIAN (Hàm MEDIAN)


*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí
*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.
GửiKhông, cảm ơn

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.


Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ
×
Nội dung mới
duanromanplaza.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © duanromanplaza.vn 2021

Chuyên mục: