Cách tính cát đá xi măng

     
Ngày nay, việc sử dụng bê tông rất phổ biến trong các công trình xây dựng. Bê tông là hỗn hợp của xi măng, cát, sỏi, đá và nước. Tuy nhiên, đa số hỗn hợp này thường được trộn theo kinh nghiệm của thợ xây. Đặc biệt là các công trình không sử dụng bê tông tươi.


Bạn đang xem: Cách tính cát đá xi măng

Tỉ lệ hỗn hợp xi măng, cát, sỏi và nước sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của bê tông.

Giả sử chúng ta có một tấm sàn có chiều dài 2m và chiều rộng 2m và sử dụng bê tôngM-15, Tính toán lượng xi măng, cát và đá được sử dụng trong một tấm sàn và độ dày của tấm là 12 cm?Dữ liệu đã choChiều dài = 2mChiều rộng = 2mĐộ dày = 12cm


*

Đầu tiên, chúng tôi tính toán thể tích của tấm sàn và sau đó khối lượngnày được chuyển điều kiện ẩm ướt thành điều kiện khô và sau đó tìm hiểu xem cần bao nhiêu vật liệu cho tấm sàn.Tổng khối lượng bản sàn = L x W x H
Chuyển khối lượng ướt thành khối lượng khôKhối lượng khô = khối lượng ướt x 1,54= 0,48 x 1,54 = 0,7392 m3Tỷ lệ bê tông (1: 2: 4 = 7)

Khối lượng xi măngTổng xi măng = tỷ lệ xi măng / tổng tỷ lệ x khối lượng khô= 1/7 x 0,7392= 0,1056 m3Chuyển đổi khối lượng này vào bao xi măng.= (0,1056 x 1500)/50 =3,168 bao

khối lượng cátTổng cát = tỷ lệ cát / tổng tỷ lệ x khối lượng= 2/7 x 0,7392=0,2112 m3

Khối lượng đáTổng đá = tỷ lệ tổng hợp / tổng tỷ lệ x khối lượng= 4/7 x 0,7392=0,4224 m3
Xem thêm: Ngày 6 Tháng 6 Năm 2018 Dương Lịch Tháng 6/2018, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2018 Dương Lịch

*

*

*

*

*
1165 Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM
*
*
*
duanromanplaza.vn

Chuyên mục: