Cách khôi phục lại máy tính win xp

     
Windows 7 Enterprise Windows 7 trang chủ Basic Windows 7 trang chủ Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Xem thêm...Ít hơn

GIỚI THIỆU

Trong một số trường hợp nhất định, quý khách có thể cần khôi phục Máy tính Windows 7 trở về cài để trmong của Windows. Bài viết này giải đáp quý khách hàng quy trình để khôi phục thủ công máy tính của khách hàng về phiên bản Windows trcầu.

Bạn đang xem: Cách khôi phục lại máy tính win xp

Lưu ý: Để thực hiện thao tác này, quý khách hàng phải sử dụng dấu nhắc lệnh và quý khách phải nhập lệnh cụ thể tại dấu nhắc lệnh để đổi thương hiệu và di chuyển các thỏng mục giữa các phiên bản Windows sự so sánh.Lưu ý: Nếu người dùng hiện đã cài đặt Gói Dịch vụ 1 đến Windows 7, quá trình dỡ cài đặt sẽ giống nlỗi thao tác trong Windows 7 lúc không cài đặt bất kỳ gói dịch vụ nào. Nếu khách hàng sẽ khôi phục về cài đặt Windows 7 trmong đó, có thể bạn cần Cài để Windows 7 Gói Dịch vụ 1 mang lại cài để đó.Bài viết này dành đến quý khách máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để giải quyết vấn đề này, hãy noi theo quy trình được liệt kê mặt dưới để khôi phục máy tính của người dùng về phiên bản Windows trước bằng cách sử dụng tlỗi mục Windows.OLDMẸO: quý khách hàng hoàn toàn có thể dễ dãi thực hiện theo các bước rộng nếu như bạn in bài viết này ra trước.

Bước 1: Xác định xem có tlỗi mục Windows.old và có đủ không khí trống bên trên đĩa cứng Windows hay chưa

Bấm Bắt đầu

*
rồi bấm Máy tính.

Trên thực đơn Xem, bấm Chi tiết.

Trong cột Không gian Trống, coi còn bao nhiêu không gian cho Đĩa Cục bộ (C:) trong khu vực Ổ Đĩa Cứng.

Trong vùng Ổ Đĩa Cứng, bấm đúp vào Đĩa Cục bộ (C:) rồi xác định xem có thư mục Windows.old không.Quan trọng Nếu ko có tlỗi mục Windows.old, người tiêu dùng không thể hướng theo quy trình vào bài viết này để khôi phục cài để Windows trước đó cho máy tính này. Bạn phải sao lưu giữ và khôi phục hoặc chuyển tệp thanh lịch hệ điều hành trmong đó.

Bấm chuột phải vào thư mục Windows.old.

Windows 7 sẽ xác định kích thmong của tlỗi mục sau vài giây.

Xác định xem tlỗi mục Windows.old có nhỏ rộng không khí trống hiện có đến Đĩa Cục bộ (C:) hay không ở bcầu 1.2. Chú ý Nếu tlỗi mục Windows.old lớn gấp nhị lần không khí trống hiện có đến Đĩa Cục bộ (C:) , người tiêu dùng có thể ko khôi phục được cài để Windows trmong đó.

Xem thêm: Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Ngọc Khánh Plaza, Quận Ba Đình, Ngọc Khánh Plaza

Bước 2: Khởi động Môi trường Phục hồi Windows

Đặt đĩa cài đặt Windows 7 vào ổ đĩa DVD rồi khởi động lại máy tính.

Nhấn một phím lúc quý khách được nhắc khởi động lại đĩa.

Trong cửa sổ Cài đặt Windows, chọn ngôn ngữ, thời gian, tiền tệ, pmùi hương thức nhập bàn phím hoặc phương thức nhập khác rồi bấm Tiếp.

Trong cửa sổ Cài đặt Windows, bấm Sửa máy tính của bạn.

Trong cửa sổ Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào phiên bản hệ điều hành Windows 7 mà quý khách hàng muốn sửa chữa rồi bấm Tiếp theo.

Trong cửa sổ Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm Dấu nhắc Lệnh.

Cửa số Dấu nhắc Lệnh mở ra và hiển thị dấu nhắc lệnh. Dấu nhắc lệnh là địa điểm người tiêu dùng sẽ nhập các lệnh được mô tả vào nghiệp vụ dưới đây.

Bước 3: Di chuyển tlỗi mục Windows 7 thanh lịch tlỗi mục Win7 mới

Chú ý Khi người mua hàng nhập một hoặc nhiều lệnh ở dấu nhắc lệnh theo quy trình tiếp sau đây và nhấn ENTER, người mua hàng có thể tìm được thông báo sau:


Nếu người mua nhận được thông báo này, hãy đi tới bước tiếp theo vào phần này rồi nhập lệnh ở bcầu tiếp theo đó. Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

C:Md Win7Move Windows Win7WindowsMove "Program Files" "Win7Program Files"Move Users Win7UsersAttrib –h –s –r ProgramDataMove ProgramData Win7ProgramDataRd "Documents and Settings"

Bước 4: Sao chép nội dung hoặc di chuyển nội dung của thư mục Windows.old

Chú ý khi người mua nhập một hoặc nhiều lệnh ở dấu nhắc lệnh theo nghiệp vụ dưới đây và nhấn ENTER, người mua hàng có thể tìm được thông báo sau:


Nếu quý khách tìm được thông báo này, hãy chuyển tới bmong tiếp theo vào phần này rồi nhập lệnh theo bmong tiếp theo. Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

move /y c:Windows.oldWindows c:move sầu /y "c:Windows.oldProgram Files" c:move sầu /y c:Windows.oldProgramData c:move /y c:Windows.oldUsers c:move /y "c:Windows.oldDocuments và Settings" c:

Bmong 5: Khôi phục cung khởi động đến cài đặt Windows trước đó

Nhập một vào các lệnh dưới đây tại dấu nhắc lệnh, tuỳ theo trường hợp của khách hàng.Chú ý Trong các lệnh sau, D: thể hiện ổ đĩa DVD. Nếu ổ đĩa DVD bên trên máy tính được biểu thị bởi một chữ cái khác, chẳng hạn nlỗi E:, hãy sử dụng chữ cái đó trong lệnh.

Khi cài để Windows trcầu đó là Windows Server 2003, Windows XP hoặc duanromanplaza.vn Windows 2000Gõ lệnh dưới đây, rồi nhấn ENTER:

D:ootootsect /nt52 c:

Lúc cài đặt Windows trmong đó là Windows VistaGõ lệnh tiếp sau đây, rồi nhấn ENTER:

D:ootootsect /nt60 c:

Bcầu 6: Khôi phục tệp Boot.ini mang lại cài để Windows trước đó của Windows XP hoặc Windows 2000

Chú ý Làm theo các bước này chỉ Khi cài đặt trmong đó là Windows XP.. hoặc Windows 2000.Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

Attrib –h –s –r boot.ini.savedCopy boot.ini.saved boot.ini

Bmong 7: Đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh rồi bấm Khởi động lại

Nhập lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER:

exit

Bấm Khởi động lại để khởi động lại máy tính.

Chú ý Sau Khi đã xác minh rằng Windows XP.. vẫn hoạt động, người dùng có thể xoá tlỗi mục C:Win7 nếu không cần tlỗi mục này để phục hồi dữ liệu. 

Tài nguim bổ sung

Cài đặt và cài đặt lại Windows 7http://windows.duanromanplaza.vn.com/vi-vn/Windows7/Installing-and-reinstalling-Windows-7Cài đặt Windows 7: ý hỏi thường gặp: Tôi có thể dỡ cài đặt Windows 7 không?http://windows.duanromanplaza.vn.com/vi-vn/Windows7/Installing-Windows-7-frequently-asked-questions


Chuyên mục: