Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

     
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân theo thông tư 133

*
*
*

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế.

Bạn đang xem: Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Khi hạch toán, kế toán sử dụng Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân để phản ánh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 3335 – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Khi hạch toán Tài khoản 3335– Thuế thu nhập cá nhân, kế toán phải tuân thủ theo nguyên tắc kế toán của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. (mời các bạn tìm hiểu tại đây).

Để có cách hạch toán tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân theo đúng chế độ, ngoài việc phải nắm vững các nguyên tắc kế toán khi hạch toán thì kế toán còn phải nắm vững nội dung và kết cấu của TK 3335.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 3335 – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Căn cứ vào điều 41 thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 3335 có kết cấu và nội dung phản ánh như sau.

Bên Nợ.

– Số thuế TNCN đã nộp vào NSNN trong kỳ;

– Số thuế TNCN được giảm trừ vào số thuế phải nộp.

Bên Có.

– Số thuế TNCN phải nộp.

Xem thêm: Những Loại Cây Trồng Trong Nhà Tốt Nhất (Phong Thủy & Sức Khỏe)

Số dư bên Có.

Số thuế TNCN còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Trong trường hợp cá biệt, TK 3335 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 3335 phản ánh số thuế TNCN đã nộp lớn hơn số thuế TNCN phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế TNCN đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 3335 – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO THÔNG TƯ 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (tài khoản cấp 1 của TK 3335). Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3335. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau.

3.1. Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân khi khấu trừ thuế TNDN.

Khi xác định số thuế TNCN phải nộp, doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, hạch toán:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân.

3.2. Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân khi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài.

Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập.

+ Khấu trừ thuế TNCN khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài..., hạch toán:

Nợ các TK 154, 631, 642, 635, … (tổng số phải thanh toán)

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)

Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế).

+ Khấu trừ thuế TNCN khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, hạch toán:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)

Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế).

3.3. Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân khi nộp thuế.

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, hạch toán:

Nợ Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân

Có các TK 111, 112,…

*


? Chuyên trang kế toán: www.duanromanplaza.vn

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:


Chuyên mục: