Cách giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính

     

A.X = BStep 2: Biến đổi ma trận té sunggiữ mẫu 1, các loại không giống ảnh hưởng tác động lên mẫu 1 để cột 1 bằng 0

loại 2 trừ mẫu 1

chiếc 3 trừ 2 lần dòng 1

chiếc 4 trừ 3 lần chiếc 1

mẫu 5 trừ 4 lần mẫu 1

*

Đến đây, em có thể sử dụng laptop để giải hệ bốn hướng trình 4 ẩn, trường hợp laptop của em ko cung ứng,thì em thường xuyên chuyển đổi ma trận thành hệ 3 phương thơm trình 3 ẩn nhằm giải. Nhưng nlỗi em thấy kia 4 hướng trình như thể nhau, yêu cầu hệ phương trình ban sơ đang trsống thành

*

5 ẩn mà lại chỉ tất cả 2 phương trình vậy cần ta được phxay mang lại tùy ý 3 ẩn (free-choice)

*

*

Vậy nghiệm của hệ pmùi hương trình vẫn mang đến là

*


Chuyên mục: