Cách ghép đồ trong heroes 3

     

Bảo vật/ artifacts với chức năng cụ thể có những cơ chế riêng. Bên cạnh việc tạo thêm sức mạnh mẽ và phép màu cho bạn dạng thân và quân binh, còn hỗ trợ giảm hoặc suy yếu kẻ địch. Tạo điểm mạnh trên hồ hết mặt trận: Như phù về thành, cất cánh qua rừng núi, phòng phép, cast cảm giác xấu lên đối thủ,...

Bạn đang xem: Cách ghép đồ trong heroes 3

nhưng khi một số trong những các artifacts ví dụ được combination/kết hợp với nhau sẽ mang về cho tướng mạo Heroes một sức khỏe đáng gớm, khiến mọi đối thủ phải chùn bước.


*

tùy theo mỗi các loại tướng Might hay Magic, nhằm phát huy buổi tối đa sức khỏe và tận dụng ưu nỗ lực của mỗi các loại tướng, mỗi một số loại quân cùng kẻ địch. Rất cần được nắm được giá trị artifacts đưa về để thực hiện đúng mục đích.

Tổng hợpArtifacts Combination

tươi vui sưu tầm và ghép đồ dùng trong Heroes 3 được rất nhiều người trẻ quan lại tâm. Xúc cảm lùng sục, rồi chiếm được artifacts của đối phương để vừa lòng thành một tạo nên vật mới. Xin được trình làng các đồ dùng ghép trong trò chơi trước.


*

các ArtifactsHeroes III: Shadow of Deathsẽ có thêm cùng đồ kết hợp mới sống các bạn dạng mod không giống nhau: Horn of the Abyss giỏi Era (WoG). Nhưng về cơ phiên bản cách ghép đồ vẫn trường đoản cú cơ sỏ đó, mà lại được bổ sung cập nhật thêm.

Độ hiếm cùng tỉ lệ nhặt được tùy ở trong : Treasure; Minor; Major; giỏi Relic. Các artifacts được trang bị từ đầu đến chân, vũ khí, khiên đỡ, bản thảo thuật,...

nếu như bảng bên trên là đủ rồi cứ lưu giữ cái ảnh trên kia lại sử dụng. Các bác khỏi cần xem chi tiết dưới đây, mẹo là Ctr+F nhằm tìm kiếm mang lại dễ:

Artifacts Kết hợp cùng thuộc tính tăng thêm

Heroes III of Might & Magic: Shadow of Death

*
Admiral"s HatIn addition khổng lồ the regular bonuses, the Admiral"s Hat gives these advantages:- No penalty when boarding / disembarking from aboat.- ConvertsMovementpoints between land and sea.- Component effects: nhân vật seamovement+ 1500; expert spellsSummon BoatandScuttle Boat; protects army inwhirlpools.
*
Necklace of Ocean Guidance
*
Sea Captain"s Hat
*
Angelic AllianceAllows rampart, tower, fortress, stronghold và castle creatures khổng lồ be mixed without a morale penalty, for the player. Casts expertprayerat the start of combat.
*
Armor of Wonder
*
Celestial Necklace of Bliss
*
Helm of Heavenly Enlightenment
*
Lion"s Shield of Courage
*
Sandals of the Saint
*
Sword of JudgementIn addition khổng lồ the regular bonuses (a total of +21 to lớn all primary skills), the Angelic Alliance allows the wearer khổng lồ mix creatures from towns of good và neutral Alignment without morale penalty. At the beginning of each combat (when a creature stack first becomes active), the Angelic Alliance will cast Expert Prayer. Angelic Alliance gives the highest boosts to primary skills out of any combination artifact in the game, handily outclassing even power of the dragon Father despite filling less artifact slots (6, as opposed lớn 9 for nguồn of the long Father).
*
Armor of the DamnedAll opponents have these spells effective on them for fifty turns:Slow,Curse,Weakness, andMisfortune. In addition khổng lồ the regular primary skill bonuses from combined artifacts, the armor has effect that causesSlow,Curse,WeaknessandMisfortuneat expert level with a duration of 50 rounds at the beginning of hero"s first turn during combat.
*
Blackshard of the Dead Knight
*
Rib Cage
*
Shield of the Yawning Dead
*
Skull Helmet
*
Bow of the SharpshooterRanged shooters may fire projectiles while adjacent khổng lồ an enemy creature. No archery penalty for range or obstacle.
*
Bow of Elven Cherrywood
*
Bowstring of the Unicorn"s Mane
*
Angel Feather Arrows
*
Cloak of the Undead KingFrom dead allies, 30% are resurrected as skeletons. If a anh hùng already has Necromancy secondary skill then the percentages are added to lớn the skill và the level of skill determines what type is resurrected: basic – walking dead; advanced – wights; expert – liches.

Xem thêm: Đồ Trang Trí Kệ Tivi Đẹp Và Ấn Tượng Nhất Không Thể, Đồ Trang Trí Kệ Tivi

*
Amulet of the Undertaker
*
Dead Man"s Boots
*
Vampire"s Cowl
*
CornucopiaGenerates 4 of each preciousresource, each day. In addition to the regular bonuses, the Cornucopia will generate 4
*
, 4
*
, 4
*
and 4
*
each day.
*
Everflowing Crystal Cloak
*
Everpouring Vial of Mercury
*
Eversmoking Ring of Sulfur
*
Ring of Infinite Gems
*
Elixir of LifeIn addition lớn the regular bonuses from combined artifacts, the Elixir of Life increaseshealthof all living creatures by +25% and they gain aregenerationability similar khổng lồ that ofTrollsorWraiths. Neither of these abilities apply toUndeadornon-living (unliving)units.
*
Ring of Life
*
Ring of Vitality
*
Vial of Lifeblood
*
Power of the long FatherIn addition to lớn the regular bonuses, the nguồn of the rồng Father gives +6 lớn allPrimary Skills, và the hero"s troops become immune to level 1-4 spells. This is a double-edged sword, since it will prevent the anh hùng from casting any beneficial spell on their own units, including evenResurrection, but does not stop the enemy from usingImplosion. However, it is an extremely powerfulDragogeddonenabler.
*
Crown of Dragontooth
*
Dragon Scale Armor
*
Dragon Scale Shield
*
Dragon Wing Tabard
*
Dragonbone Greaves
*
Necklace of Dragonteeth
*
Quiet Eye of the Dragon
*
Red rồng Flame Tongue
*
Still Eye of the DragonThe combined effect of all the ingredients below gives:1) +10 lớn all Primary Skills. (With the additional +6 to all Primary skills, this totals lớn +16.)2) +1 Luck & Morale.
*
Ring of the MagiIn addition to lớn the regular bonuses, the Ring of the Magi adds 50 rounds khổng lồ spell duration, for a total bonus of 56 rounds.
*
Collar of Conjuring
*
Ring of Conjuring
*
Cape of Conjuring
*
Statue of LegionAll creature production increases by 50%, in all towns based off of the castle creature generation level, does not include flagged structures or other lượt thích bonuses.
*
Head of Legion
*
Arms of Legion
*
Torso of Legion
*
Loins of Legion
*
Legs of Legion
*
Titan"s ThunderIn addition lớn the regular bonuses, Titan"s Thunder addsTitan"s Lightning Boltto the hero"s spell book while equipped. If the anh hùng does not have aspell book, one will be added permanently.
*
Thunder Helmet
*
Titan"s Gladius
*
Titan"s Cuirass
*
Sentinel"s ShieldNote: this is a level 5 spell thus it can be used against dragons (except for black).

Unfortunately,Titan"s Lightning Boltis not affected by spell power and always does 600 damage. (900 if the hero hasOrb of the Firmament)Sorcerydoes not affect the spell. This makes it obsolete by the point in the trò chơi this weapon is usually found.

*
Wizard"s WellRegenerates all of a hero"smanaeach day.
*
Charm of Mana
*
Talisman of Mana
*
Mystic Orb of Mana

Heroes III of Might & Magic: Horn of the Abbyss

*
Diplomat"s CloakIn addition to lớn component effects allows your nhân vật to retreat or surrender when battling neutral monsters or defending a town.
*
Statesman"s Medal
*
Diplomat"s Ring
*
Ambassador"s Sash- Multiplies your nhân vật army strength by 3 (for neutral armies & Thieves" Guild).- Component effects: reduce the cost of surrendering by 30%.
*
Golden GooseIn addition khổng lồ component effects brings 4750 gold/day, for a total bonus of 7000 gold/day.
*
Endless Purse of Gold
*
Endless Bag of Gold
*
Endless Sack of GoldComponent effects: bring 2250 gold/day.
*
Ironfist of the OgreIn addition khổng lồ component effects at the beginning of a combat the Fist will castHaste,Bloodlust,Fire ShieldandCounterstrike(all Expert) lasting for 50 turns on all allied troops.
*
Ogre"s Club of Havoc
*
Targ of the Rampaging Ogre
*
Tunic of the Cyclops King
*
Crown of the Supreme MagiComponent effects: increase your Attack & Defense skills by 5 & your Spell Power and Knowledge skills by 4.
*
Pendant of ReflectionIn addition to component effects reduces the power nguồn skill of enemy hero by 20% during combat, for a total bonus of 50%.
*
Garniture of Interference
*
Surcoat of Counterpoise
*
Boots of PolarityComponent effects: reduce the power skill of enemy anh hùng by 30% during combat.


Chuyên mục: Làng Game Việt