Cách dùng very

     

*
Trước hết, very Khi là một trong những tĩnh từ, nó gồm nghĩa ‘chính là’ , chữ very này còn là một trong những trạng trường đoản cú chỉ mức độ, cường độ (modifying degree adverb) hay chỉ đứng trước tĩnh từ cùng trạng tự. Người ta không cần sử dụng cùng với các chữ ở trong về so sánh hơn với chữ the most (đối chiếu nhất)cơ mà lại đi cùng với chữ best ( cũng là đối chiếu nhất ) với chữ first, next, last. Thí dụ:

Your oto is much/far/a bit/a lot/rather/very much/even more expensive sầu than mine.(NOT …very more expensive…)

She is by far/quiet/absolutely the most beautiful in my class. (NOT …very the most…)

We want lớn piông xã the very best candidate for the job. (correct)

You are the very first person I have sầu spoken khổng lồ today. (correct)

Với phần nhiều tĩnh từ bỏ, trạng trường đoản cú bản thân nó vẫn có nghĩa hết sức khỏe mạnh ( adjectives và adverbs that have strong meanings) nhỏng huge, delicious, disgusting, horrible, terrible, incredible, fantastic, awful, boiling, better …, dân phiên bản xứ ko cần sử dụng cùng với very, bọn họ sử dụng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly.

Bạn đang xem: Cách dùng very

..Thí dụ:

I felt absolutely terrible. (NOT… very terrible) Chắc chúng ta cũng nhớ là terrible = very bad.

High Park in Thủ đô New York City is quite huge. (NOT… very huge) Please note that huge means very large.

I am absolutely starving. (NOT … very starving.). Starving= very hungry.

The shops in the Matheson Garden are absolutely fantastic. (NOT… very fantastic). Fantastic= very good, very attractive.

 

When I got home page, I was totally/completely exhausted. (NOT …very exhausted.) Exhausted = very tired.

When I got trang chính I was very tired. (correct)

Nhỏng bạn vẫn biết, very (adv) đứng trước cùng phú nghĩa mang lại tĩnh từ với trạng tự chứ đọng không hẳn phú nghĩa mang đến hễ từ bỏ ( giả dụ bạn thích chữ very, cần sử dụng very much). Trong giờ đồng hồ Anh có nhiều tĩnh từ với dạng –ing hay-ed như phân trường đoản cú (participles) nhưng chức năng của rất nhiều chữ tất cả dạng này, dùng nlỗi là 1 trong tĩnh tự hay 1 phân tự, lắm khi không rõ rằng. Nhất là phần đông chữ tất cả dạng –ed. Thí dụ:

Your help is greatly appreciated.

His work is (very) much admired.

Ngoại trừ một số trong những thừa khứ phân tự thường xuyên được xử sử dụng như là tĩnh trường đoản cú biểu đạt về tình trạng như bored/interested/pleased…dân phiên bản xứ đọng ko thường được sử dụng very cùng với thừa khđọng phân trường đoản cú . (very much thì được)

His face wore a very surprised, or very annoyed, or very concerned expression. Surprised, annoyed và concerned là tĩnh từ (phú nghĩa đến danh từ bỏ expression)

Đối với hồ hết chữ gồm dạng –ing, thì dễ nhận ra lúc nào là 1 tĩnh trường đoản cú, khi nào là 1 trong những phân từ rộng. Nó là một trong bây chừ phân tự (present participle) Lúc tất cả túc từ bỏ trực tiếp. Thí dụ:

An important part of her job is entertaining her business clients. (present participle)

Her lecture was very entertaining.

Xem thêm: Cách Cài Hình Nền Động Trên Iphone Siêu Dễ!!, Cài Hình Nền Động Trên Iphone Siêu Dễ!!

Họ cũng ko cần sử dụng very trước hầu hết nhóm chữ bước đầu cùng với giới từ (preposition phrase).very much hoặc much thì được. Thí dụ:

The problems have been much in evidence.

He was deeply/very much in love with her.

He was very much in demvà as an teacher of English.

Bạn cũng đề nghị ghi nhớ cấu trúcso + adj/adv + that.

He looked so funny that I couldn’t help laughing. (NOT …looked very funny that…)

lúc sử dụng chữ very much, chúng ta chớ nhằm nó thân cồn tự và túc tự. Nếu túc trường đoản cú đi theo ngắn thêm, very much hoàn toàn có thể đứng trước động trường đoản cú hoặc very much rất có thể được đặt tại cuối câu. Nếu túc từ theo lâu năm, very much thường đứng trước hễ từ bỏ.

I enjoy my stay in Dalat very much./ I very much enjoy my stay in Dalat. (NOT …enjoy very much my stay…).

I very much hope that you và your family have a safe journey.

I should very much appreciate it if you would let me know your reasons.

Đương nhiên là bạn ko viết I very enjoy my stay in this post, although it is rather long rồi, thầy cô lại gạch men đỏ nữa.


Chuyên mục: