Cách sử dụng that

     
Mệnh đề dục tình là một nhà điểm đặc biệt quan trọng, phải nắm vững trong họcgiờ đồng hồ anh. Bài bây giờ duanromanplaza.vn Reviewđang share cho tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng that


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao hàm những trường đoản cú tuyệt gồm cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng để giải thích rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriover.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được điện thoại tư vấn là một trong relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để xác minh danh trường đoản cú đó.Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn có một câu trả chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ bỏ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ cài cho người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến chủ ngữ chỉ tín đồ, vật dụng, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề dục tình xác định (who, which vẫn có thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ bỏ quan hệ: who, whom, which, that, whose tốt phần đa trạng tự quan hệ: why, where, when. Mệnh đề tình dục dùng để làm té nghĩa mang đến danh tự đứng trước nó.

I. Các đại trường đoản cú quan lại hệ


1. WHO

- cai quản từ bỏ vào mệnh đề quan hệ

- thay thế sửa chữa mang lại danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc tự mang đến rượu cồn tự trong mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý tự hoặc túc trường đoản cú vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể sửa chữa mang lại vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ nam nữ dục tình xác định

* Các ngôi trường hợp thường dùng “that”:

- khi đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- Khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh trường đoản cú đi trước bao gôm cả người và vật

- khi đi sau các đại trường đoản cú biến động, đại tự phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, sometoàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường hòa hợp không sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ download cho danh tự chỉ tín đồ hoặc đồ gia dụng, thường cụ cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu mang đến mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ Anhchỉ nguyên do, thường cố mang lại các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa tự chỉ xứ sở, hay cố kỉnh đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: 2076 Bộ Tranh Nghệ Thuật Treo Phòng Khách Đẹp, Hợp Phong Thủy

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời hạn, thường thế mang đến từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come bachồng then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các loại Mệnh đề quan hệ

Có hai loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề tình dục xác định cùng mệnh đề dục tình không khẳng định.

Mệnh đề tình dục khẳng định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh tự đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết đến ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng lúc danh từ là danh từ ko khẳng định cùng không cần sử dụng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề thiết yếu.Mệnh đề quan hệ ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm công bố về một fan, một vật dụng hoặc một sự việc đã làm được khẳng định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề ko độc nhất thiết cần tất cả trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được thực hiện Lúc danh từ bỏ là danh trường đoản cú khẳng định với được phân cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai lốt phẩy (,) tuyệt dấu gạch ốp ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để hiểu khi nào dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta chú ý các điểm sau:

- Lúc danh từ nhưng nó bửa nghĩa là một danh từ riêng

- Lúc danh từ mà nó bổ nghĩa là 1 tính từ tải (my, his, her, their)

- lúc danh tự mà lại nó bửa nghĩa la một danh tự đi với this , that, these, those

IV. Một số xem xét trong mệnh đề quan tiền hệ

1. Nếu vào mệnh đề dục tình tất cả giới trường đoản cú thì giới trường đoản cú hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ nam nữ (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể sử dụng which cố cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday tiệc ngọt. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday tiệc nhỏ, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc trường đoản cú, whom có thể được cố kỉnh bởi who.

Ex: I’d like lớn talk to the man whom / who I met at your birthday buổi tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ nam nữ xác định , chúng ta có thể vứt những đại từ bỏ quan hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề dục tình đựng những đại trường đoản cú quan hệ giới tính quản lý trường đoản cú who, which, that có thể được rút gọn gàng thành nhiều hiện thời phân trường đoản cú (V-ing) hoặc quá khđọng phân tự (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề chủ động thì rút thành nhiều hiện nay phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. →The couple living next door to lớn me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề bị động thì rút thành nhiều thừa khứ đọng phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút ít thành cụm cồn từ bỏ nguim mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành cụm hễ trường đoản cú nguyên mẫu (To-infinitive) Khi trước đại từ quan hệ giới tính bao gồm những các từ: the first, the second, the last, the only hoặchiệ tượng so sánh số 1. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player khổng lồ be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever và beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại từ tình dục với to lớn be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ mở màn kết hợp với những danh từ bỏ theo sau)


Ví dụ:


Chuyên mục: