Cách đọc file log

     

Log parser là một công cụ mạnh mẽ, linh hoạt cung cấp khả năng truy cập, truy vấn tổng quát vào dữ liệu dựa trên văn bản, chẳng hạn như Log IIS. Từ đó có thể biết IP nào truy cập nhiều nhất, đường link nào đang chạy chậm nhất....


Log parser là gì

Log parserlà một công cụ mạnh mẽ, linh hoạt cung cấp khả năng truy cập, truy vấn tổng quát vào dữ liệu dựa trên văn bản, chẳng hạn như Log File,XML files và CSV files. Ngoài ra sử dụngcác nguồn dữ liệu quan trọng trên hệ điều hành Windows chẳng hạn như Event Log, Registry,file system, Active Directory.

Đây là phần mềm do Microsoft nên bạn không cần phải lo về độ tin cậy

*

Cài đặtLog Parser

Link cài đặtLog Parser, sau khi đặt xong bạn mở tài liệu mô tả đầy đủ về các tính năng và các sử dụng Log Parser

*

Ngoài ra khi bạn mởLogParser.exe thì cũng xuất hiện các thông số cơ bản và các ví dụ cơ bản để sử dụng Log Parser

*

Xem thư mục Log của IIS

Bạn mở IIS lên trong đó có icon Logging

*

Các bạn có tùy chỉnh thư mục lưu trữ dữ liệu file Log cũng nhưng tùy chọn nâng cao

*

File Log mặc định của IIS rất khó xem, đánh giá và phân tích. Bạn cần phải chuyển sang một định dạng khác để dễ dàng hơn ví dụ: Excell, XML ..

*

Chuyển file Log IIS sang file Excell csv

logparser -i:IISW3C -o:CSV "SELECT * FROM E:\DATA\test.log" > E:\DATA\test.csv

*

Thống kê số lượng truy cập của một IP

Giúp bạn phát hiện các IP có lượng truy cập lớn có dấu hiệu quậy phá

SELECT c-ip AS ClientIP, cs-host AS HostName, cs-uri-stem AS URIStem, sc-status AS Status, cs(User-Agent) AS UserAgent, count (*) as RequestsINTO DATAGRIDFROM E:\DATA\test.logGROUP BY c-ip, cs-uri-stem, cs-host, cs(User-Agent), sc-status ORDER BY Requests DESC

*

Top 10 URLs with total hits, max time and average time

logparser "Select TOP 10 STRCAT(EXTRACT_PATH(cs-uri-stem),’/’) AS RequestPath, EXTRACT_FILENAME(cs-uri-stem) AS RequestedFile, COUNT(*) AS TotalHits, Max(time-taken) AS MaxTime, AVG(time-taken) AS AvgTime, AVG(sc-bytes) AS AvgBytesSent FROM GROUP BY cs-uri-stem ORDER BY TotalHits DESC"

*

Tham khảo thêm tài liệu

IIS

Chuyên mục: